Instellingen

Onderaan de Organisatieboom vindt u het onderdeel ‘Instellingen’. Hier kunt u de velden en categorieën van velden beheren per object en kunt u aanspreekvormen instellen voor verschillende groepen. Daarnaast kunt u per applicatie instellen welke gegevens worden geëxporteerd.