Importeren van persoons- en/of bedrijfsgegevens

Wanneer u uw nieuwe Genkgo systeem in gebruik neemt, is de Organisatie Applicatie, op de beheerders na, nog leeg. De eerste stap naar de ingebruikname van uw systeem is het overzetten van alle ledengegevens. Dit is niet alleen het begin van uw vernieuwde leden- en relatieadministratie, maar wanneer de ledengegevens in het systeem staan, kunt u ook effectief gebruik gaan maken van andere applicaties. Zo kunnen er inloggegevens worden verstrekt en kunt u het ledengedeelte op uw website gaan gebruiken.

Let op: Genkgo voert alleen ledenimports uit voor nieuwe klanten tijdens de oplevering van het systeem. In alle andere gevallen dient u een import zelf uit te voeren. Als het bestand dat u gaat importeren complex is, dan kan Genkgo u onder bepaalde voorwaarden assisteren bij het importeren. Hieraan zijn kosten verbonden. Lees onze policy omtrent imports bij ingebruikname van het systeem of vraag naar de mogelijkheden via support@genkgo.nl.

Het importeren van persoons- en bedrijfsgegevens gaat altijd stapsgewijs. Wanneer deze gegevens voorheen werden bijgehouden in een ander systeem, dient u eerst een export te maken zodat de gegevens in een spreadsheet komen te staan. Daarna prepareert u deze spreadsheet voor de import. Vervolgens kan het bestand worden geïmporteerd. De laatste stap is het controleren van de geïmporteerde gegevens.