Geavanceerde placeholders

Op verschillende plekken in Genkgo wordt gebruik gemaakt van placeholders, bijvoorbeeld voor de aanhef in berichten, voor het versturen van gebruikersnaam en wachtwoord en voor adressen. Placeholders geven aan welke informatie op een bepaalde plek dient te staan, waardoor bijvoorbeeld gepersonaliseerde e-mails kunnen worden verstuurd. Vaak verwijzen deze placeholders naar informatie uit velden in Organisatie.

In veel gevallen zijn simpele en enkelvoudige placeholders voldoende, zoals {{uid}} en {{password}} voor wachtwoord e-mails. In andere gevallen kan het wenselijk zijn om gebruik te maken van meer geavanceerde placeholders. Daarmee kunnen bepaalde voorwaarden worden toegevoegd aan de placeholders. Hieronder worden twee voorbeelden gegeven van zulke geavanceerde placeholders. Een voorbeeld betreft placeholders die bepalen wat er gebeurt indien een veld leeg is. Het andere voorbeeld betreft placeholders waarbij verschillen bestaan tussen twee groepen.

Geavanceerde placeholders met betrekking tot lege velden

Voor dit voorbeeld wordt gebruik gemaakt van het onderdeel ‘Adressen’.

Stel uw vereniging houdt voor bedrijfsleden zowel bezoekadressen als factuuradressen bij. In het geval dat er een bepaald veld in het factuuradres leeg is, wilt u graag dat het bezoekadres wordt gehanteerd. Door middel van geavanceerde placeholders is dat mogelijk.

Het doel van deze geavanceerde placeholders is dus dat wanneer een bepaald veld leeg is, er naar andere velden wordt verwezen dan wanneer deze wel is ingevuld. Dat is dus als het ware de voorwaarde van deze placeholder. In het onderdeel ‘Velden & eigenschappen’ kunt u zien welke placeholders corresponderen met welke velden. In het onderstaande voorbeeld worden de placeholders voor een (bezoek)adres en een factuuradres gebruikt.

{{name}}
{{x_Factuurstraat="" street | x_Factuurstraat }} {{x_Factuurstraat="" streetnumber | x_Factuurhuisnummer}}
{{x_Factuurstraat="" postalcode | x_Factuurpostcode }}
{{x_Factuurstraat="" city | x_Factuurstad}}

Het “|” teken tussen de placeholders van de verschillende velden betekent als het ware of/anders. Bovenstaande betekent dus dat als x_Factuustraat leeg is (te zien aan “”) “street” wordt gebruikt, anders “x_Factuurstraat”. Hetzelfde geldt voor de volgende placeholders. Er kan dus op voorwaarde van één veld (in dit geval “straat” in het factuuradres) worden bepaald welk adres er wordt gehanteerd.

Het adres komt er als volgt uit te zien:

Bedrijf A
Straatnaam 10
1234AB
Amsterdam

Geavanceerde placeholders voor verschillende groepen

Voor dit voorbeeld wordt gebruik gemaakt van het onderdeel ‘Aanspreekvormen’.

Stel uw vereniging maakt gebruik van een speciale aanhef voor leden, bijvoorbeeld bij het versturen van een mailing. En stel dat die aanhef verschillend is voor mannelijke en vrouwelijke leden en er dus een verschil bestaat tussen groepen. Ook dat is mogelijk met behulp van geavanceerde placeholders.

De gewenste aanhef kan bijvoorbeeld zijn “Meneer/Mevrouw de Boer”. In dit geval is de aanhef afhankelijk van het geslacht, dus zoekt u eerst in Organisatie de placeholder voor dat veld op, bijvoorbeeld “gender”. Vervolgens wilt u aangeven dat wanneer het geslacht man is, er “Meneer” komt te staan. Wanneer het geslacht vrouw is (en dus niet man), wilt u dat er “Mevrouw” komt te staan. Daarachter moeten dan het tussenvoegsel en de achternaam komen te staan. Dat doet u als volgt:

{{gender=“male” “Meneer” | “Mevrouw”}} {{middlename}} {{surname}}

Het “|” teken tussen Meneer en Mevrouw betekent als het ware of/anders. Bovenstaande betekent dus dat als geslacht mannelijk is “Meneer” wordt gebruikt. Indien geslacht niet mannelijk is, wordt “Mevrouw” gebruikt. Dat kan natuurlijk ook worden omgedraaid:

{{gender=“female” “Mevrouw” | “Meneer”}}

Door middel van dit soort geavanceerde placeholders kunnen zaken zoals een aanhef dus nog verder gepersonaliseerd worden.