Een object wijzigen

Object aanpassen

 1. Navigeer in de Organisatieboom naar de plek van het object dat u wilt wijzigen.
 2. Druk op de naam van het object.
  U krijgt het profiel van dit object te zien. Het profiel bestaat uit verschillende tabbladen dat afhankelijk is van het objecttype.
 3. Kies het tabblad waarop u informatie wilt aanpassen. Gebruikelijk is dit 'Gegevens'.
 4. Verander de velden naar keuze.
 5. Bevestig dit met de knop 'Wijzigen' of 'Opslaan'.

Het object is aangepast. U wordt terugverwezen naar het overzicht.

Leden van groep wijzigen

 1. Navigeer in de Organisatieboom naar de groep waarvan u de leden wilt wijzigen.
  U komt automatisch op het tabblad 'Leden' terecht.
 2. Druk in het onderdeel op de knop 'Toevoegen'.
 3. Voer een zoekopdracht uit voor de persoon die u wilt toevoegen.
 4. Selecteer de persoon uit de lijst.
 5. Bevestig dit met de knop 'Opslaan'.

De persoon is toevoegd aan de groep. U ziet zijn of haar naam in de lijst van leden verschijnen.

Bekleders van rol wijzigen

 1. Navigeer in de Organisatieboom naar de rol waarvan u de bekleders wilt wijzigen.
  U komt automatisch op het tabblad Bekleders terecht.
 2. Druk in het onderdeel op de knop 'Bekleder toevoegen'.
 3. Voer een zoekopdracht uit voor de persoon die u wilt toevoegen.
 4. Selecteer de persoon uit de lijst.
 5. Bevestig dit met de knop 'Opslaan'.

De persoon of groep is toegevoegd aan de rol. U ziet de namen van uw keuze in de lijst van bekleders verschijnen.

Rechten van rol wijzigen

 1. Navigeer in de Organisatieboom naar de rol waarvan u de rechten van wilt wijzigen.
  U komt automatisch op het tabblad Bekleders terecht.
 2. Navigeer naar het tabblad 'Rechten'.
 3. Vink de rechten aan die u de rol wilt meegeven.
  Om de bekleders te laten inloggen op Genkgo dient u die optie in elk geval aan te vinken.
 4. Bevestig dit met de knop 'Wijzigen'.

De rechten worden opgeslagen en hiervan krijgt u een melding.

Dynamische groep wijzigen

Een dynamische groep kunt u niet wijzigen. U kunt alleen dynamische groepen verwijderen en een nieuwe zoekopdracht starten en die opslaan als dynamische groep.

Alias wijzigen

Een alias is een verwijzing. Het wijzigen van een alias gaat op dezelfde wijze als bij een normaal element. Indien u een alias wijzigt, wordt het originele element ook aangepast.