Rol

Met rollen kunt u personen en groepen in Genkgo Organisatie toegangsrechten geven tot Genkgo.

U als klant heeft van Genkgo een inlognaam en wachtwoord gekregen. Hiermee hebt u toegang tot Genkgo. Uw persoon vervult dus de rol van beheerder. Aan de rol beheerder zijn bepaalde rechten verleend. U als beheerder heeft het recht om in te loggen in Genkgo. U kunt zelf ook andere rollen aanmaken, ieder met zijn eigen rechten. U kunt bijvoorbeeld andere personen in uw organisatie toegang verlenen tot bepaalde onderdelen van Genkgo.

De volgende tabbladen vindt u terug in het hoofdvenster van rollen:

Gegevens

Onder de tab gegevens kunt u een naam toewijzen aan de rol (bijvoorbeeld “Administrator”) en aanvinken of deze rol mag inloggen in Genkgo.

Bekleders

Onder de tab bekleders kunt u aangeven wie de rol mag bekleden. Dit kan een persoon, maar ook groep of organisatie zijn.

Om bekleders aan een rol toe te voegen, drukt u op 'Toevoegen'. Vervolgens typt u de naam van het profiel of de groep in die u als bekleder wilt toevoegen en drukt u op enter. Er verschijnt dan een lijst van profielen/groepen die aan de zoekopdracht voldoen. Vink het hokje aan voor de juist persoon/groep en druk op 'opslaan'. Er is nu een nieuwe bekleder aan de rol toegevoegd.

Om een bekleder te verwijderen, drukt u rechts van de naam van de bekleder op het rode bolletje met de witte stip. Druk op 'verwijderen' om te bevestigen, of op 'Terug' om te annuleren.

Rechten

Onder de tab rechten kunt u bepalen welke rechten zijn verbonden aan deze rol. Per geïnstalleerd onderdeel (Organisatie, Website, Communicatie, etc.) kunt u de rechten instellen. Hieronder vindt u een overzicht wat een bepaalde instelling inhoudt:

Naam Rol
Genkgo Admin Inloggen Wanneer deze is aangevinkt kan een bekleder met deze rol inloggen in genkgo.
Lezen Mag gegevens inzien.
Aanmaken/Aanpassen Mag nieuwe gegevens aanmaken en bestaande gegevens aanpassen.
Verwijderen Kan gegevens en onderdelen verwijderen
Onbeperkt Kan alle acties binnen de applicatie uitvoeren
API Kan communiceren met Genkgo API

Uitlegvideo rollen

Onderstaande video geeft wat meer informatie over het beheren van rechten door middel van rollen.

Zie ook: