Abonnementen beheren

Abonnementen worden gebruikt als filter op de lijst van begunstigden om te bepalen wie een mailing of SMS bericht ontvangt en wie niet. Het is de inbreng die gebruikers hebben welke berichten zij willen ontvangen of niet. Personen staan automatisch ingeschreven voor een abonnement (opt-out) of moeten zich hiervoor aanmelden (opt-in). Tevens kan bepaald worden of personen zich uit mogen schrijven voor een abonnement of niet.

Wanneer u een bericht aangemaakt, kiest u bij ‘Eigenschappen’ (stap 1) op basis van welk abonnement het bericht wordt verzonden. Alleen de begunstigden die ingeschreven staan voor het betreffende abonnement ontvangen ook daadwerkelijk het bericht. Het systeem controleert dit.

Abonnement aanmaken

Klik op ‘Toevoegen’. Kies dan voor ‘Opt-in’ of ‘Opt-out’.

  • Opt-in abonnement – Personen dienen zich in te schrijven voor het abonnement. Bij ‘Naam’ voert u de naam van het abonnement in. Bij ‘Uitschrijfbaar’ geeft u aan of men zich uit mag schrijven voor het abonnement. Indien u dit vak uitvinkt, mag men zich niet uitschrijven voor het abonnement. Klik op ‘opslaan’ om te bevestigen. Het abonnement is nu aangemaakt.
  • Opt-out abonnement – Personen staan automatisch ingeschreven voor het abonnement. Een (nieuw) opt-out abonnement kan alleen worden aangemaakt op basis van een bestaand opt-out abonnement, zodat mensen niet ineens weer ingeschreven staan nadat zij zich uitgeschreven hebben voor een abonnement.

Geef bij ‘Gebaseerd op’ aan op basis van welk bestaand abonnement het nieuwe abonnement aangemaakt moet worden. Bij ‘Naam’ voert u de naam van het abonnement in. Bij ‘Uitschrijfbaar’ geeft u aan of men zich uit mag schrijven voor het abonnement. Als u dit vak uitvinkt mag men zich niet uitschrijven voor het abonnement.
Klik op ‘opslaan’ om te bevestigen. Het abonnement is nu aangemaakt.

Voor e-mails naar een opt-out abonnement zonder uitschrijving is het verplicht om de reden van het versturen van de mailing in te vullen. Deze reden zal worden weergegeven onderaan de e-mail waar zich normaal gesproken de optie om abonnementen te beheren bevindt.

Let op! Gebruik dit type abonnement alleen voor berichten met hoge prioriteit/urgentie die voor alle leden zijn bestemd. Dit type abonnment in niet geschikt voor commerciele doeleinden. Wanneer dit type abonnement teveel wordt gebruikt, is het risico dat gebruikers deze e-mails markeren als spam. Dit verhoogt de kans dat e-mails vanuit de Communicatie Applicatie in de toekomst direct naar de spam-box van gebruikers gaan. Een gebruiker die het bericht heeft gemarkeerd als spam zal nooit meer uw e-mails in zijn/haar inbox ontvangen. Dit betekent dat u steeds minder leden zult kunnen bereiken door middel van de Communicatie Applicatie.

Abonnement aanpassen

Klik op het icoontje van het potloodje achter een abonnement om het abonnement aan te passen. U kunt de naam van het abonnement aanpassen en veranderen of men zich uit mag schrijven of niet. Nadat u de wijzigingen heeft doorgevoerd, klikt u op ‘opslaan’.

Abonnement verwijderen

klik op het rode bolletje met witte streep achter het abonnement dat u wilt verwijderen. Klik op ‘verwijderen’ om te bevestigen, of op ‘Terug’ om te annuleren.

In/uitschrijvingen bekijken

Door op een abonnement te klikken, kunt u zien welke gebruikers wijzigingen hebben aangebracht in hun abonnementen. In het geval van opt-out abonnementen ziet u dit wanneer iemand zich uitschrijft, terwijl dit bij opt-in abonnementen het geval is wanneer iemand zich inschrijft. Indien iemand deze instellingen weer terug verandert, blijft dit zichtbaar. (Let op: u ziet dus niet alle in/uitschrijvingen van het abonnement, maar alleen degenen waarbij wijzigingen zijn doorgevoerd met betrekking tot het abonnement).

Wanneer u op de naam van het abonnement klikt, bijvoorbeeld “Mededeling”, ziet u in een tabel alle gebruikers die wijzigen hebben aangebracht in dit abonnement. U ziet daar de naam van de gebruiker, of hij/zij geabonneerd is of niet en op welke datum de in- of uitschrijving plaatsgevonden heeft. Als u op de naam van de gebruiker klikt, kunt u handmatig wijzigen of diegene geabonneerd is of niet. Klik op ‘opslaan’ om te bevestigen. Let op! Het is aan te raden abonnementsinstellingen door de gebruiker zelf te laten wijzigen.

Exporteren

Het is mogelijk om per abonnement een overzicht te exporteren van alle gebruikers die hun abonnement hebben gewijzigd. In het export document worden alle gegevens van de gebruiker opgenomen zoals deze in Organisatie staan.

Geef bij ‘Bestandsindeling’ aan wat voor type document u wilt exporteren. Hierbij heeft u keuze uit:

  • Excel (XLSX)
  • Excel XP (XLS)
  • Libre/Open Office (ODS)
  • CSV

Klik op ‘exporteren’ om het bestand te downloaden.

Abonnementen beheren als lid

Begunstigden kunnen zelf hun abonnementen beheren. Dit kan op twee manieren. Zij kunnen dit doen door in te loggen op de website en te navigeren naar de 'mijn-abonnementen' pagina op de website. Bestaat deze pagina niet op uw website, dan kunt u dit aanvragen via support@genkgo.nl. Daarnaast kunnen zij wanneer ze een e-mail hebben ontvangen onderaan die e-mail klikken op de link ‘Deze e-mails niet meer ontvangen?’. Daar kunnen zij aanvinken voor welk abonnement ze ingeschreven willen staan.