Verzonden items

In de map verzonden items kunt u de items vinden die u heeft verzonden.

Hoe kan ik een bericht dat ik heb verzonden opnieuw verzenden?

Wanneer een bericht is verzonden wordt deze automatisch verplaatst naar de verzonden items. Wanneer u een bericht opnieuw wilt versturen, of aangepast wilt versturen voert u de volgende handelingen uit:

  1. U navigeert in de Communicatieboom bij 'Verzonden’ naar ‘E-mail’ of ‘SMS’.
  2. Selecteer achter het bericht dat u wilt verplaatsen het icoontje voor verplaatsen, of selecteer het bericht en druk in de menubalk op ‘Kopiëren’.
  3. U wordt gevraagd of u zeker weet dat u dit bericht wilt verplaatsen. Hierop drukt u 'Ja, dat weet ik zeker'.

Uw bericht is verplaatst naar de concepten map. Wanneer u naar de map concepten gaat, kunt u uw bericht selecteren en de stappen opnieuw doorlopen.

Het is ook mogelijk om vanuit een verzonden bericht het bericht opnieuw te versturen. Dit kan wenselijk zijn wanneer u bijvoorbeeld een begunstigde bent vergeten en de mail niet opnieuw wilt configureren.

Om dit te doen navigeert u naar het gewenste verzonden item en naar het tabblad ‘Begunstigden’. Druk op ‘Toevoegen’. Er verschijnt een nieuw scherm waar u de gegevens van de begunstigde in kunt vullen. Voer achter ‘Adres’ het e-mailadres van de ontvanger in. Voer achter ‘Naam’ de naam van de ontvanger in. Druk vervolgens op ‘versturen’ om het bericht te verzenden.

Op deze manier is het ook mogelijk berichten te versturen vanuit Communicatie naar personen die niet in Genkgo Organisatie zijn opgenomen.

Link naar anonieme versie van bericht (e-mail)

Wanneer u in de map met verzonden e-mails een bericht selecteert, komt u terecht op het tabblad 'Statistieken'. Daar ziet u verschillende eigenschappen en statistieken van het bericht. Onderaan het onderdeel 'Eigenschappen' vindt u een link naar een anonieme versie van het bericht. Anoniem betekent in dit geval dat er een niet-persoonlijke aanhef wordt gebruikt. Deze link kunt u gebruiken om bijvoorbeeld op de website naar het bericht te linken.