Spam en verzenderslimieten

Op internet bestaat een groot deel van het e-mail verkeer - meer dan de helf - uit spam. Dit heeft consequenties voor zowel inkomende e-mail als uitgaande e-mail. We zetten dat in dit artikel uiteen. Het is goed om te beseffen dat Genkgo e-mail hosting levert als aanvullende dienst. Wij concentreren ons in de eerste plaats op onze eigen software. Indien e-mail hosting zeer belangrijk voor u is, dan is het mogelijk dat u bij een specialist beter terecht kunt.

Spam filtering inkomende e-mail

Op onze servers is een spamfilter aanwezig. E-mail die wordt geclassificeerd als spam wordt in de Junk map geplaatst. Het is desalniettemin mogelijk dat er toch spam in uw inbox terecht komt. Wanneer dit enorme proporties aanneemt kunt u contact opnemen met onze supportdesk met het verzoek te bekijken wat hiervan de oorzaak kan zijn. Of Genkgo in staat is dat op te lossen, dat zullen we moeten bekijken aan de hand van het vraagstuk.

Helaas is het ook mogelijk dat Genkgo legitieme e-mail classificeert als spam en in de Junk map plaatst. Meestal is hiervan de oorzaak te vinden bij de server van de verzender. Deze heeft geen of verkeerde instellingen gebruikt, te denken valt hierbij aan ontbrekende of invalide SPF, DKIM of DMARC.

Verzenderslimiet uitgaande e-mail

Als uw e-mail verzendt naar grote hoeveelheden via uw eigen e-mailprogramma of met de webmail van Genkgo, dan kunt u tegen een verzenderslimiet aanlopen. Dit is een beveiliging tegen schade die kan optreden als zich een spammer in het netwerk van Genkgo zou bevinden.

In het verleden is het wel eens voorgekomen dat op een PC van een klant van Genkgo een virus/bot aanwezig was die ongelimiteerd e-mail kon verzenden. Vanwege de enorme hoeveelheid spam die dan in korte tijd wordt aangeboden bij partijen als Gmail en Hotmail treedt er schade op aan de verzenderreputatie van Genkgo. Verzending daarvan gaat zo snel dat het onmogelijk is om dat op te lossen met monitoring. Als een geautomatiseerde monitor een probleem opmerkt is het kwaad al geschied. In een dergelijke situatie moet ongelofelijk veel werk worden verzet om bij partijen als Hotmail, Gmail maar soms ook kleine derde partijen duidelijk te maken dat de Genkgo IP-adressen te goeder trouw zijn, en dat het spam-probleem is verholpen. Bij een dergelijk probleem kan een medewerker van Genkgo de rest van het werk ter zijde schuiven omdat dat alle aandacht dient uit te gaan naar het verzender problee. Om dat te voorkomen hebben we een verzenderslimiet ingesteld, momenteel grofweg 100 per 1 minuut.

Klanten die een bericht willen versturen aan grote aantallen ontvangers adviseren wij gebruik te maken van de specifieke software die Genkgo hiervoor heeft ontwikkeld: de Communicatie applicatie. Naast het feit dat in die applicatie geen verzenderslimiet aanwezig is, zijn er ook allerlei andere technische en operationele voordelen aan de Communicatie applicatie, te denken valt bijvoorbeeld aan afmelding voor berichten.