Abstract module

De Abstract module is een uitbreiding op de Evenementen Applicatie. Deze module is bedoeld voor evenementen met een academische of wetenschappelijke aard. Tijdens dit soort evenementen worden er vaak papers gepresenteerd. Met de Abstract module kunt u personen via de website het abstract van hun paper of andere stukken laten insturen. Vervolgens kunnen aangewezen beoordelaars de ingestuurde abstracts scoren via een speciale beoordelingspagina op de website. Op die manier kunt u een selectie maken van de personen die hun paper gaan presenteren tijdens uw evenement.

Let op! Deze module kan alleen worden gebruikt in combinatie met de Programma module.

Nieuw type evenement

Wanneer de Abstract module in uw systeem wordt geimplementeerd, komt er een nieuw type evenement bij in de Evenementen Applicatie. Dit is het type ‘Wetenschappelijke cursus’. De Evenementenboom daarvan bevat naast de onderdelen ‘Inschrijvingen’, ‘Configuratie’ en ‘Programma’ ook het onderdeel ‘Abstract beoordelingen’.

De Evenementenboom

Het onderdeel ‘Abstract beoordelingen’ in de evenementenboom ziet er als volgt uit:

Wetenschappelijke cursus aanmaken

Om een nieuwe wetenschappelijke cursus aan te maken, gaat u naar de Evenementen Applicatie en klikt u onder ‘Nieuw’ in de menubalk op ‘Wetenschappelijke cursus’. Vervolgens vult u de titel van het evenement in, de organisator en de invoertaal. Wanneer u op ‘opslaan’ klikt, kunt u direct beginnen met de configuratie.

Het is noodzakelijk om eerst de instellingen in de onderdelen ‘Configuratie’ en ‘Programma’ te maken voordat u begint het het onderdeel ‘Abstract beoordelingen’.

Indienen en beoordelen via de website

Het indienen en beoordelen van abstracts gebeurt niet in de admin, maar op de website. Wel kunt u via de admin abstracts indienen in naam van anderen. Genkgo zorgt ervoor dat de juiste pagina’s voor het indienen en beoordelen op de website komen te staan.

In de onderliggende artikelen wordt uitgelegd wat u kunt doen met de Abstract Module in de Evenementen Applicatie (admin).

Onderdelen van de Abstract module

Abstract beoordelingen

In dit onderdeel kunt u een bevestigingse-mail instellen. Deze e-mail wordt naar de indieners van abstracts gestuurd ter bevestiging.

Abstracts

In dit onderdeel komen de ingediende abstracts te staan. Hier kunt u zelf ook abstracts toevoegen.

Thema’s

Om ervoor te zorgen dat alle ingediende abstracts passen bij het thema (of meerdere thema’s) van uw evenement, kunt u hier de thema’s invoeren waarover abstracts ingediend mogen worden.

Beoordelaars

In dit onderdeel kunt u personen uit de Organisatie Applicatie die de abstracts gaan beoordelen, toevoegen.

Scoringsmechanisme

In dit onderdeel definieert u het scoringsmechanisme. Dit houdt in dat u invoert wat de minimale en maximale score is en hoe zwaar deze weegt. U kunt meerdere scoringsmechanismes definiëren.

Op het moment dat er via de website abstracts worden ingediend, komen er twee elementen bij:

Beoordelingen

In dit element vindt u alle ingediende abstracts die zijn opgenomen in het beoordelingsproces, verdeeld over de tabbladen ‘Beoordeeld’ en ‘Ontbrekende beoordelingen’ zodat u gemakkelijk kunt zien welke abstracts nog beoordeeld moeten worden, en door wie. Hier kunt u de beoordelaars ook herinneringen sturen om te gaan beoordelen.

Acceptatie

In dit element kunt u zien welke abstracts zijn geaccepteerd, afgewezen en welke nog in behandeling zijn. Hier kunt u de indieners ook bevestigingen sturen van de acceptatie/afwijzing en alle sprekers in een dynamische groep zetten.