Beoordelaars

Beoordelaars

In het onderdeel ‘Beoordelaars’ kunt u personen uit de Organisatie Applicatie beoordelaar maken. Deze personen kunnen via de websites bepaalde (toegekende) abstracts beoordelen. Dit kunnen zij doen in de beoordelingsperiode die is gespecificeerd voor het thema.

Wanneer u op ‘Beoordelaars’ klikt, krijgt u een overzicht te zien van de toegevoegde beoordelaars. De tabel toont de naam van de beoordelaar, een link naar het profiel in de Organisatie applicatie (‘Profiel in Organisatie’) en het aantal toegekende abstracts om te beoordelen.

Beoordelaar toevoegen

 1. Klik op ‘Toevoegen’ in de menubalk;
 2. Typ de naam van de beoordelaar in het veld ‘Selecteer uit Organisatie’. Er verschijnen enkele suggesties. Klik op de juiste persoon;
 3. Klik op ‘opslaan’.

De beoordelaar is nu toegevoegd aan het overzicht.

Abstracts toekennen

Na het toevoegen van de beoordelaars dienen de abstracts toegekend te worden aan de beoordelaars. Daarvoor zijn twee opties:

 • Abstracts per thema toekennen aan beoordelaars
 • Abstracs individueel toekennen aan beoordelaars

Abstracts toekennen per thema

Hiermee kunt u abstract van een bepaald thema toekennen aan beoordelaars.

 1. Klik op ‘Toekennen per thema’ in de menubalk;
 2. Klik op het thema waarvan u abstracts wilt toewijzen;
 3. Kies achter ‘Beoordelaars’ één of meerdere beoordelaars;
 4. Vink vervolgens de abstracts aan die deze beoordelaars moeten gaan beoordelen;
 5. Klik op ‘Opslaan’.

Abstracts invidivueel toekennen

Hiermee kunt u abstracs van verschillende thema’s tegelijk aan een beoordelaar toekennen.

 1. Klik op de naam van een beoordelaar;
 2. Vink onder ‘Beoordelaar voor abstracts’ de abstracts aan die toegekend dienen te worden;
 3. Klik op ‘opslaan’.

Dynamische groep maken

U kunt van de beoordelaars een dynamische groep maken. Dit is bijvoorbeeld nuttig voor het sturen van berichten via de Communicatie Applicatie en voor overzicht in de Organisatie Applicatie.

 1. Klik op ‘Maak dynamische groep’ in de menubalk;
 2. Geef de dynamische groep een naam;
 3. Kies de locatie van de dynamische groep in de Organisatieboom. Klik op het plusje voor het hoofdelement van de boom om de boom uit te klappen. Vink de map aan waarin u de dynamische groep wilt plaatsen;
 4. Klik op ‘opslaan’.