Beoordelingen

Het beoordelen van abstracts zelf gebeurt via de hiervoor bestemde pagina op de website. Beoordelaars kunnen hier inloggen om abstracts te beoordelen. Het element ‘Beoordelingen’ geeft u overzicht over de voorgang van de beoordelingen en bevat daarvoor twee tabbladen: ‘Beoordeeld’ en ‘Ontbrekende beoordelingen’.

Beoordeeld

In dit tabblad vindt u de abstracts die reeds zijn beoordeeld. Het overzicht weergeeft de titel van het abstract, de naam van de boordelaar en de gemiddelde score.

Beoordelingen wijzingen en verwijderen

Om beoordelingen te wijzigen kunt u op  achter de betreffende beoordeling klikken. Het is ook mogelijk om een beoordeling te verwijderen. Daarvoor klikt u op . Het abstract zal dan worden teruggeplaatst in het tabblad ‘Ontbrekende beoordelingen’.

Ontbrekende beoordelingen

Dit tabblad bevat een lijst van alle abstracts die nog niet zijn beoordeeld. Het overzicht weergeeft het totaal aantal abstracts in de lijst, de beoordelaar en de titel van het abstract.

Herinnering sturen

U kunt beoordelaars van nog niet beoordeelde abstracts een herinnering sturen. Dit doet u door te klikken op ‘Herinnering versturen’ in de menubalk. Vervolgens vult u de volgende velden in:

  • Taal – De taal van de e-mail.
  • Afzender e-mail – Het e-mailadres waar vandaan de e-mail moet worden verzonden (dit moet een e-mailadres van een geverifieerd domein zijn)
  • Afzender naam – De naam van de afzender.
  • Onderwerp – Het onderwerp van de e-mail.
  • CC sturen naar – U kunt de e-mail CC naar anderen sturen, bijvoorbeeld naar mede-organisatoren van het evenement. Zorg dat de adressen zijn gescheiden door een komma.
  • Inhoud – Schrijf hier de inhoud van de e-mail.

Klik op ‘versturen’ om de e-mail te verzenden. Dit zal direct gebeuren.