Bevestigingse-mail instellen

Nadat een persoon een abstract heeft ingediend, wordt er een bevestigingse-mail naar deze persoon gestuurd. Deze e-mail kunt u instellen in het onderdeel ‘Abstract beoordeling’.

Vul het e-mailadres waarvandaan de e-mail verzonden dient te worden, in achter ‘Afzender’ (dit dient een e-mailadres onder uw domeinnaam te zijn). Vul vervolgens de naam van de afzender in achter ‘Afzender naam’ en vul het onderwerp van de e-mail in. Daarna kunt u onder ‘Inhoud’ de inhoud van de e-mail schrijven. Klik op ‘opslaan’ wanneer alle instellingen zijn gemaakt.