Algemene instellingen van de Evenementen Applicatie

Voordat u evenementen kunt aanmaken, is het nodig om de instellingen goed te configureren. Navigeer in de Evenementenboom naar het onderdeel 'Instellingen'. Dit is verdeeld in de volgende tabbladen:

Het is mogelijk dat het onderdeel instellingen in uw applicatie meer tabbladen bevat. Dit is afhankelijk van de modules die voor u beschikbaar zijn. Uitleg over deze tabbladen kunt u vinden in de artikelen die de bijbehorende modules behandelen.