Koppeling Financieel

Indien u ook gebruik maakt van de applicatie Financieel, is het mogelijk om de Evenementen applicatie te koppelen aan Financieel. Dat doet u op het tabblad 'Koppeling Financieel'.

Onder 'Facturen opslaan onder' kunt u instellen onder welke administratie de facturen worden opgeslagen, door achter 'Administratie' de juiste adminstratie te selecteren. Ook kunt u aangeven of de facturen automatisch opgeslagen dienen te worden, door het vakje achter 'Automatisch opslaan' aan te vinken.

Onder 'Automatische incasso' kunt u een incasso contract uit Financieel kiezen dat wordt gebruikt in de Evenementen applicatie. Dit is van toepassing indien voor de betaalmethode 'automatische incasso' wordt gekozen.

Onder 'Factuur sjabloon' selecteert u een sjabloon (dat is aangemaakt in Financieel) die de opmaak van facturen in de Evenementen applicatie bepaalt.

Indien u alles juist heeft ingevuld, drukt u op 'opslaan'.