Reservering en zichtbaarheid

Hier kunt u aangeven welke instellingen er standaard moeten worden gehanteerd bij het aanmaken van een evenement. Instellingen die u hier invoert, kunnen later per evenement worden aangepast.

Standaard Groep

Per evenement is het mogelijk om groepen aan te maken. Deze worden gebruikt zodat personen zich kunnen inschrijven. Als u veel evenementen aanmaakt die vaak voor dezelfde groepen zijn, kunt u tijd besparen door hier aan te geven welke groepen standaard moeten worden aangemaakt bij het aanmaken van een evenement. Een groep is een map of groep in Genkgo Organisatie, bijvoorbeeld "Leden" of "Externen".

Zichtbaarheid evenement

Geef hier aan voor wie het evenement zichtbaar is op de website.

Reserveringsperiode 1-kliks inschrijving

Geef hier aan tot wanneer iemand zich in kan schrijven voor een evenement. U kunt kiezen uit:

  • Tot 15 minuten voor aanvang
  • Tot 1 uur voor aanvang
  • Tot 1 dag voor aanvang

Door ‘Annulering/afmelden ingeschakeld’ aan te vinken, wordt er automatisch een annuleringsoptie ingeschakeld die gelijk loopt aan de reserveringsperiode van de ticketoptie. Standaard is er een restitutie van 0% ingesteld, wat betekent dat er na annulering geen geld teruggeven wordt.

Weergave bedragen

Vink het hokje aan indien bedragen standaard weergegeven moeten worden inclusief btw.

Locatiegegevens

Indien veel evenementen op dezelfde locatie plaatsvinden, kunt u hier een standaard locatie invullen.

Bevestigingse-mail

Hier kunt u een standaard bevestigingse-mail aanmaken, die wordt verzonden bij 1-kliksinschrijvingen. Achter 'Afzender e-mail' en 'Afzender naam' vult u het e-mailadres en de naam van de afzender in. Vul vervolgens het 'Onderwerp' in en voer de gewenste tekst in onder 'Tekst'.

Indien alles naar wens is ingevuld, drukt u op 'opslaan'.

Deelnemerslijst

Wanneer de deelnemerslijst wordt gepubliceerd op de website, kan hier worden bepaald hoe de namen van deelnemers worden weergegeven. Dit kan worden gedaan door middel van placeholders. Standaard staan de volgende placeholders ingevuld:

{{organization:name}} ({{tickets}}x)

Dit houdt in dat de weergavenaam van de deelnemer wordt weergegeven, gevolgd met, tussen haakjes, het aantal tickets in het bezig van de deelnemer, bijvoorbeeld:

Piet Jansen (2x)

Dit veld kan naar wens worden bewerkt. Wanneer een profielveld uit de Organisatie Applicatie moet worden gebruikt, formuleer deze dan zoals de placeholder ‘{{organization:name}}’, waar ‘organization:’ verwijst naar de Organisatie applicatie, en ‘name’ naar het profielveld weergavenaam. Het onderdeel ‘name’ moet dan worden vervangen door de placeholder voor het betreffende veld. Hoe een veld wordt genoemd in een placeholder kunt u vinden in de Organisatie Applicatie onder Instellingen –> Velden & Eigenschappen, in de kolom ‘Placeholder’.