De Programma module

De programma module is een uitbreiding op de evenementenapplicatie. Naast de onderdelen ‘Inschrijvingen’ en ‘Configuratie’ in de evenementenboom, is het met deze module mogelijk de inhoud van het evenement op te zetten en dit te publiceren. Vervolgens kunnen leden naast het kopen van tickets ook hun voorkeuren aangeven of zich inschrijven voor bepaalde activiteiten, en hun persoonlijke programma downloaden.

Een evenement met programma wordt een ‘Congres’ genoemd. In de evenementenboom van een congres bevatten de onderdelen ‘Inschrijvingen’ en ‘Configuratie’ veelal dezelfde opties als die van een ‘gewoon’ evenement. Het onderdeel ‘Programma’ is hieraan toegevoegd.

Uitlegvideo

In deze video wordt uitgelegd hoe u een evenement met programma module aanmaakt en inricht. Specifiek gaat deze video in op een carrière evenement waarin presentaties, workshops en interviews plaatsvinden. Deze video is ook nuttig om te bekijken voor ander-soortige congressen.

De evenementenboom

Het onderdeel ‘programma’ in de evenementenboom ziet er als volgt uit:

Bestanddelen

De onderdelen ‘Programma’, ‘Sprekers’, ‘Activiteiten’ en ‘Ruimtes’ vormen de bestanddelen van een programma. Bestanddelen zijn de verschillende facetten die nodig zijn om een evenement inhoudelijk in te vullen.

  • Een programma vormt een afgebakend deel van het evenement, bijvoorbeeld een dag of een dagdeel.
  • Sprekers zijn personen die bijdragen aan het evenement door een activiteit te leiden. Dit kunnen dus mensen zijn die een toespraak houden, maar ook mensen die een workshop geven of een voorstelling geven.
  • Activiteiten zijn alle gebeurtenissen die een spreker hebben en evt. in een specifieke ruimte plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan presentaties en workshops.
  • Ruimtes zijn de plekken op de lokatie van het evenement waar verschillende activiteiten plaatsvinden. Dit kan een lokaal of een zaal zijn, maar ook een plein of een grasveld.

Rooster

Dit is de plek waar alle bestanddelen met elkaar worden gecombineerd tot een overzichtelijk rooster van het gehele evenement. Het rooster wordt gemaakt per programma. In de verschillende programma’s kunnen tijdsloten worden toegevoegd, die kunnen worden opgesplitst in andere tijdsloten en activiteiten.

Met de programma mudule kunt u de volgende handelingen verrichten: