Belangrijke begrippen

  • BIC – Bank Identifier Code. Het internationale kenmerk van uw bank. Dit is nu ook wel bekend als de SWIFT code. Het is verplicht deze te vermelden bij internationaal betalingsverkeer.
  • CAMT.053 – Het rapportageformaat voor SEPA-betaalproducten. Het CAMT-rapportageformaat bevat gedetailleerde informatie over SEPA-transacties. Het bestand heeft vaak een .XML extensie. Ook kan het zijn dat de bank de bestanden aanbiedt in .ZIP formaat of .TXT formaat.
  • IBAN – International Bank Account Number.
  • Incassant – De 'inner'. Degene die de incasso uitvoert, de organisatie.
  • Incassant ID – De 'incassant ID' of referentie identificeert u als unieke incassant. Dit kenmerk ontvangt u eenmalig van de bank en is grotendeels opgebouwd uit het KVK-nummer van de organisatie.
  • MOI – Melding Onterechte Incasso. Een geïncasseerde kan bij de bank een Melding Onterechte Incasso doen. Als incassant moet u kunnen aantonen dat de incasso volgens de regels is verlopen. Kan u dat niet, dan zal het geïncasseerde bedrag door de bank teruggestort worden.
  • PAIN – PAyment INitation (SEPA XML PAIN). Dit is het bestandsformaat waarin u binnen SEPA de incasso-opdrachten moet aanleveren bij de bank. Dit bestand bevat informatie over degene die incasseert (incassant-gegevens, dat zijn uw gegevens); degenen bij wie geïncasseerd wordt; gegevens over de bedragen en omschrijving.
  • SEPA – Single Euro Payments Area. Standaardisatie en harmonisatie van het euro-gerelateerd betalingsverkeer.