Concepten

In het onderdeel ‘Concepten’ onder ‘Groepsfacturatie & Contributie’ kunt u groepsfacturen zien die zijn aangemaakt maar nog niet zijn verzonden. Vanuit dit overzicht kunt u concepten verwijderen of verder werken aan de facturen.

Verder werken aan concept

Om verder te werken aan een concept klikt u op de naam van het concept of op  aan de rechterzijde ervan. U komt terecht in stap 1: Eigenschappen. Hier kunt u verder waar u was gebleven om uiteindelijk de factuur te verzenden. Zorg ervoor dat u iedere stap waarin u werkt, opslaat in het geval dat u de factuur in de concepten map wilt laten staan.

Concept verwijderen

Om een concept te verwijderen, klikt u op  aan de rechterzijde van de naam van het concept. Bevestig met ‘ja, ik wil de factuur verwijderen’ of annuleer met ‘Terug’.