Mandaten

Dit tabblad bevat een overzicht van alle bestaande incassomachtingen (ofwel -mandaten) van relaties. In het overzicht ziet u de naam van de relatie, de status van het mandaat (eerste transactie of opvolgende transactie), het mandaatnummer en de mandaatdatum.

U kunt op de naam van een relatie klikken om naar het relatieprofiel te gaan. In het tabblad ‘Incassomachtiging’ van het relatieprofiel kunt u alle machtigingen van de relatie bekijken. Hier kunt u zien onder welk incassocontract het mandaat valt en u kunt hier het mandaat ook bewerken.