Openstaande posten

In het tabblad ‘Openstaande posten’ vindt u alle verzonden facturen waarbij automatische incasso succesvol is aangemerkt als betalingswijze. Facturen die u zojuist hebt verstuurd, facturen die eerder zijn verzonden maar nog niet geïnd, en ook facturen die zijn aangemerkt als teruggestort worden in dit tabblad weergegeven.

Het overzicht weergeeft de naam van de relatie, het facuurnummer, het gefactureerde bedrag en de facturatiedatum. Onderaan het overzicht vindt u het totaal gefactureerde bedrag. Klik op de naam van de relatie om het relatieprofiel te bekijken, en klik op het factuurnummer om de factuur te bekijken.

Openstaande post verwijderen

Vanuit het dit tabblad kunt u een openstaande post ook verwijderen. Wanneer u een openstaande post verwijdert, wordt deze uit dit tabblad gehaald en niet meegenomen wanneer u een batch genereert. Feitelijk betekent dit dat u het gefactureerde bedrag niet meer zult innen via automatische incasso. De factuur behoudt echter wel zijn status en u kunt deze terugvinden onder ‘Facturatie’ in de Financiële boom in het onderdeel met de betreffende status. Wanneer u op een later moment besluit het bedrag van de factuur alsnog te innen, kunt u deze opnieuw incasseren.

Klik op  aan de rechterzijde van de openstaande posten klik vervolgens op ‘verwijderen’ om te bevestigen.

Batch genereren

De eerste stap naar het incasseren van de openstaande posten is het genereren van een batch. Van een batch kan een bankbestand worden gemaakt, en het bankbestand kunt u uploaden bij de bank om het incasseren in gang te zetten.

In het tabblad ‘Openstaande posten’ kunt u een batch maken van alle openstaande posten die hier worden weergegeven. Daarvoor klikt u op de knop ‘Batch gegeneren’. Vervolgens kunt u enkele velden invullen. Alle velden zijn optioneel.

  • Wanneer u alle openstaande posten op dezelfde datum wilt incasseren en daarom de incassodata op de facturen wilt overschrijven, kunt u een incassodatum kiezen achter ‘Inboekdatum’. Wilt u de incassodata op de facturen hanteren, dan kunt u dit veld leeg laten.
  • Het kan zijn dat afspraken met de bank hebt over het maximum bedrag of het maximum aantal transacties van een incasso. Het is daarom mogelijk om de openstaande posten over meerdere batches te verdelen zodat u meerdere bankbestanden kunt maken. Vul een maximum bedrag van 1 batch of een maximum aantal transacties in 1 batch in.

Klik op ‘genereren’. De batch is gemaakt en wordt op uw scherm weergegeven. De lijst in ‘Openstaande posten’ is nu leeg.