Individuele facturatie

Vanuit het onderdeel ‘Facturatie’ kunt u facturen versturen. In dit onderdeel zijn dit individuele facturen naar één relatie. Als u facturen naar meerder personen tegelijk wilt sturen, kan dat via het onderdeel Groepsfacturatie & Contributie.

Onderdelen

Klik op ‘Facturatie’ in de Financiële boom om de onderliggende onderdelen te kunnen zien. Het boompje van ‘Facturatie’ heeft de volgende onderdelen:

 • Nieuw – Hier kunt u nieuwe facturen aanmaken en versturen.
 • Concepten – Hier vindt u alle opgeslagen facturen die nog niet zijn verstuurd.
 • Verificatie – als een beheerder geen onbeperkte rechten heeft, kan die de facturen niet versturen. Verzonden facturen komen hier terecht.
 • Outbox – Hier vindt u alle facturen die u hebt verstuurd maar waarvan de verzenddatum in de toekomst ligt.
 • Verzonden – Hier vindt u de verzonden facturen waarbij nog geen verdere actie is ondernomen.
 • Herinneringen – Hier vindt u alle facturen waarvoor een herinnering is verstuurd.
 • Aanmaningen – Hier vindt u alle facturen waarvoor een aanmaning is verstuurd.
 • Betaald – Dit onderdeel bevat alle facturen die als betaald zijn gemarkeerd.
 • Niet betaald – Dit onderdeel bevat alle facturen die als niet betaald zijn gemarkeerd, bijvoorveeld storneringen.
 • Openstaand – Dit onderdeel bevat alle facturen die als niet betaald zijn gemarkeerd en waarvan de status verder onbekend is.
 • Te laat betaald – In dit onderdeel staan alle niet-betaalde facturen waarvan de betaaldatum is verstreken.

Handelingen

In de verschillende onderdelen kunnen allerlei handelingen worden uitgevoerd die relevant zijn voor de status van de factuur. De artikelen hieronder leggen uit welke acties u kunt uitvoeren en in welke onderdelen dit kan.

Facturen verwerken

Uiteraard is het de bedoeling dat alle facturen uiteindelijk in het onderdeel ‘Betaald’ terecht komen. Door betalingen te verwerken worden betaalde facturen in dit onderdeel geplaatst. Wij raden aan om dit automatisch te doen aan de hand van een bankbestand, zeker als het om een groter aantal facturen. Wanneer u een klein aantal facturen wilt verwerken, zal het automatisch verwerken mbv een bankbestand u helpen om dit zo secuur mogelijk te doen. Hoe het automatisch of handmatig verwerken van facturen precies werkt, leest u in ‘Betalingen verwerken’.