Boekjaar

In het onderdeel ‘Boekjaar’ kunt u het boekjaar waar u zich op dit moment in bevindt, verder configureren. Als eerste kunt u de naam van het boekjaar wijzigen. Ook kunnen de begin- en einddatum van het boekjaar worden gewijzigd. In de meeste gevallen zal het gaan om een normaal boekjaar, dat loopt van 1 januari t/m 31 december. Deze data zijn standaard ingesteld.

Het is mogelijk om het type administratie te wijzigen in een andere accountingsvorm, bijvoorbeeld die voor bedrijven. Daarnaast kunt u de functie ‘Accounting (bèta)’ aanzetten. Dit is een bèta functie in Genkgo waarvoor géén support wordt geleverd. Doe dit dus enkel en alleen als u weet waar u mee bezig bent! Wanneer u kiest voor het administratietype ‘bedrijfsaccounting’ zult u het verschil met verenigingsaccounting vooral merken wanneer de bèta functie Accounting ook aan staat.

Vervolgens kunt u de notatie van factuurnummers wijzigen. De notatie van factuurnummers is opgebouwd uit placeholders. Standaard is de volgende notatie ingesteld:

{{client-number}}.{{book-year}}.{{number}}

Deze notatie bestaat uit het relatienummer, gevolgd door een punt, gevolgd door het boekjaar, gevolgd door een punt, gevolgd door een oplopend nummer.

Onder ‘Belastingsplicht’ vinkt u het veld ‘BTW’ aan wanneer u als vereniging belastingsplichtig bent.

Sla de wijzigingen op.