Incassomachtiging

In het tabblad ‘Incassomachting’ worden de afspraken over automatische incasso met de relatie beheerd. Voordat u een automatische incasso kunt uitvoeren bij een relatie, moet de relatie toestemming hebben gegeven. Deze incasso-overeenkomst tussen incassant en relatie wordt een mandaat of machtiging genoemd.

De incassomachtigingen die horen bij de relatie vindt u in dit tabblad. Het overzicht weergeeft het incassocontract (‘Categorie’) waaronder de machtiging valt, de mandaatdatum, de SEPA status, het mandaatnummer en evt. op welke datum het mandaat is ingetrokken.

Automatisch genereren

U kunt ervoor zorgen dat zo’n machtiging automatische wordt aangemaakt voor relaties die toestemming tot automatische incasso hebben gegeven. Hiervoor dienen bepaalde velden:

  1. aanwezig te zijn in het organisatieprofiel;
  2. te wijzigen zijn door de persoon zelf via zijn/haar profiel;
  3. en gesynchroniseerd te zijn met het relatieprofiel.

Het gaat om de volgende velden:

  • IBAN
  • BIC
  • toestemming automatische incasso of mandaatdatum (datum van toestemming)

Wanneer er aan alle bovenstaande voorwaarden voldaan wordt, worden incassomachtigingen automatisch aangemaakt.

Gegevens aanpassen

De gegevens van een bestaand incassocontract kunnen nog worden gewijzigd. Dit doet u door op  aan de rechterzijde van het contact te klikken.

Incassomachtiging verwijderen

Alleen incassomachtigingen waaraan geen transacties verbonden zijn, kunnen worden verwijderd. Wanneer er incasso’s zijn uitgevoerd op basis van de machtiging kunt u de machtiging wel intrekken. Dit betekent dat de machtiging in de toekomst niet meer kan worden gebruikt. Doe dit door op  aan de rechterzijde van het contact te klikken en in het veld ‘Ingetrokken op’ de datum van intrekking in te vullen. Klik op ‘opslaan’ om te bevestigen.

Indien er nog geen incasso’s zijn uitgevoerd op basis van de machtiging, kan deze nog worden verwijderd. Klik op  aan de rechterzijde van de machtiging in het overzicht. Bevestig met ‘verwijderen’ of annuleer met ‘Terug’.