DNS - name servers instellen

Als klant van Genkgo kunt u gemakkelijk uw DNS-records vinden door in te loggen in Genkgo Admin en te navigeren naar de Hosting Applicatie. Daar selecteert u in de hostingboom het onderdeel 'DNS'. Vervolgens kiest u in het hoofdgedeelte de domeinnaam waarvoor u de DNS-records wilt bekijken.

Wat is DNS?

DNS staat voor Domain Name System. Dit is het systeem en protocol dat op het internet gebruikt wordt. Alle domeinnamen en IP-adressen staan in een database; een DNS-server koppelt deze gegevens. Anders gezegd: een nameserver bij bijvoorbeeld een internet provider zet domeinnamen om in IP-adressen. Je kunt DNS zien als een telefoonboek voor het internet.

DNS instellen

Nadat u op een domeinnaam heeft geklikt, verschijnt er een tabel met de DNS-records van het domein. Het wijzigen van deze gegevens kan grote invloed hebben op de werking van uw site en email. Verander deze gegevens alleen als u weet waar u mee bezig bent! Indien u DNS vragen/problemen heeft, stuur dan een mail naar support@genkgo.nl

De bestaande records kunt u vinden in de linker kolom in het overzicht.

Records toevoegen

U kunt zelf ook records toevoegen. Dit doet u door op ‘Toevoegen’ in de menubalk te klikken.

 • Hier vult u eerst de naam van het record in. De domeinnaam staat al ingevuld. U hoeft alleen het gedeelte wat daarvoor komt te staan in te vullen. Het is belangrijk om het record af te sluiten met een punt (.). Wanneer u deze punt vergeet heeft u feitelijk een record gemaakt met de naam www.genkgo.com.genkgo.com - het al dan niet aanwezig zijn van deze punt geeft aan of het om een voorloop gaat of om een volledige naam. U kunt in dit veld ook enkele speciale karakters gebruiken:
  • @ - dit is een afkorting voor de domeinnaam zelf (in dit voorbeeld ‘genkgo.com’).
  • * - deze ‘matcht’ op alles wat niet apart gedefinieerd is.
 • Achter ‘Type’ kiest u het type record. U kunt de volgende types toevoegen:
  • A-record – Hiermee kunt u het (sub)domein laten verwijzen naar een IPv4-adres. Dit is het IP-adres waar uw domein aan aangekoppeld is.
  • AAAA-record – Hiermee kunt u het (sub)domein laten verwijzen naar een Ipv6-adres.
  • CNAME-record – Dit is een verwijzing naar een A- of AAAA-record, ofwel een alias.
  • MX-record – Hiermee kunt u de mail servers voor een domein bepalen. Elke mailserver krijgt een eigen prioriteit toegewezen.
  • TXT-record – Dit record helpt bij SPAM protectie van e-mail via SPF.
  • SRV-record – Hiermee kunt u een (sub)domein koppelen aan een server met een specifieke service.
 • Vervolgens vult u achter ‘Content’ afhankelijk van het type record het volgende in:
  • A-record – Een geldig IPv4 adres.
  • AAAA-record – Een geldig IPv6 adres.
  • CNAME-record – Een hostnaam. Vergeet niet de hostnaam af te sluiten met een punt.
  • MX-record – Een prioriteit (getal) gevolgd door spatie en een hostnaam. Vergeet niet de hostnaam af te sluiten met een punt.
  • TXT-record – Plaats de content tussen aanhalingstekens (‘’).
  • SRV-record – Een prioriteit (getal), een gewicht (getal), een port (getal) en een hostnaam. De waardes worden gescheiden door een spatie. Vergeet niet de hostnaam af te sluiten met een punt.

Time To Live aanpassen

De TTL (Time-To-Live) geeft aan hoe lang het maximaal zou mogen duren voordat een server nieuwe gegevens ophaalt. Bovenaan het overzicht vindt u de huidige TTL in het informatieblokje. Standaard is de TTL 60 minuten (3600 seconden). Het aanpassen van de TTL naar bijv. 60 seconden is alleen aan te raden wanneer u verwacht dat er veel updates uitgevoerd gaan worden.

Klik op ‘TTL aanpassen’ in de menubalk. Vul vervolgens het aantal seconden in en klik op ‘opslaan’. De TTL is nu aangepast.

Cloud records

Met de knop ‘Cloud records toepassen’ in de menubalk kunt u direct records toepassen zodat u deze niet één voor één moet invoeren. Gaat u gebruik van Gmail? Dan kunt u die records toepassen. Gebruikt u een externe e-mailprovider en gaat u Genkgo e-mail gebruiken? Dan kunt u ook de records van Genkgo toepassen. Klik op deze knop, en klik vervolgens op ‘Genkgo’ om naar Genkgo te switchen of op ‘Gmail’ om naar Gmail te switchen. De wijzigingen worden direct doorgevoerd. In het overzicht van de DNS records ziet u in de kolom ‘Content’ de gewijzigde records.