Exact Online

Koppelen debiteurengegevens in Exact Online

Exact Online logo

Het is mogelijk om relaties uit Genkgo Organisatie te koppelen met het online boekhoudprogramma Exact Online. We bieden de koppeling aan in drie verschillende varianten, zijnde

  • Synchronisatie van personen (relaties);
  • Synchronisatie van organisaties (relaties) met contactpersonen;
  • Verkrijgen van debiteurenstanden.

De Exact koppeling in gebruik nemen

Volg de stappen op de volgende pagina's: