Planningen

Mijn Planning

Als de Trainingsgroepen en Competitieteams zijn ingevoerd kunnen leden die deel uit maken van de groepen of teams hun persoonlijke training en competitierooster bekijken op de website. De pagina 'Mijn planning' is te vinden in het besloten ledendeel van de site en is alleen beschikbaar als een lid is ingelogd. Niet alleen kan een lid bekijken wanneer hij/zij moet spelen, hij kan zich in dit overzicht ook afmelden voor een training.

Afmelden voor een training

Als een lid niet kan trainen op een geplande dag, dan kan hij/zij zich via de website afmelden. Als een training wordt afgemeld, dan zal de trainingsplek beschikbaar worden voor een ander lid. Dat betekent dat de lege plek mag worden opgevuld door een ander. Op de 'Mijn Planning' pagina kunnen de leden zien welke trainingsplekken er beschikbaar zijn geworden voor overname. Als hij/zij één van de plekken wil vullen, dan kan dat op deze pagina worden aangeven. Bij het overnemen van een trainingsplek wordt de afmelder hier van op de hoogte gesteld.

Als beheerder kunt u opvragen wie zijn training heeft afgezegd en door wie de beschikbare plekken zijn overgenomen. Open hiervoor het profiel van de Trainingsgroep en ga naar het tab 'Planning'. Door te drukken op de knop 'Exporteer afzeggingen' download u een Excelbestand met daarin alle afzeggingen en overnames van de Trainingsgroep.

Deadlines en Reserves

Een trainingsgroep bestaat uit leden. Het kan voorkomen dat een trainingsgroep erg groot is. Dat betekent vaak dat er vaker een afmelding is. Om deze reden is het mogelijk om per trainingsmoment één of meerdere leden van de Trainingsgroep in te stellen als “reserve”. Een lid dat reserve is, staat niet ingedeeld voor het trainingsmoment. Echter, als er een afmelding is, dan mag de reserve de trainingsplek voor die dag overnemen.

Een reserve heeft dus voorrang bij het overnemen van een beschikbare trainingsplek. Deze voorrang kunt u als beheerder beperken door een deadline in te stellen. Tot aan de deadline kan een aangeboden trainingsplek alleen worden overgenomen door de reservers van de trainingen. Zodra de deadline is verstreken, kan elk lid de training overnemen, ongeacht of hij/zij reserve is.

Planningen publiceren op de website

Voorbeeld planning publiceren

Nu alle speel en trainingstijden zijn ingevoerd bij de Trainingsgroep en Competitieteams kan deze informatie worden weergegeven op de website. Als beheerder bepaalt u zelf welke planningen op de website beschikbaar zijn.

Ga hiervoor naar de applicatie Website en open in de boom de pagina 'Planning'. Allereerst gaan we een 'Subpagina aanmaken' aan onder 'Planning'. Deze geven we een titel die overeenkomt met de weer te geven planning (bijvoorbeeld “Voorjaarscompetitie”). Daarna drukken we op 'Opslaan'. In het hoofdscherm van de zojuist aangemaakte pagina zien we nu het onderdeel 'Planning'.

Seizoen: Kies het huidige seizoen uit het selectieveld (bijvoorbeeld “2015-2106”). Groep: Kies hier de map uit Organisatie horende bij de competitie die je wil weergeven (bijvoorbeeld “Voorjaarscompetitie”). In deze map heeeft u eerder de Competitieteams aangemaakt. Druk op 'Opslaan'.

Nu zijn alle aangemaakte Competitieteams uit deze map in Organisatie gepubliceerd op de website. Voor elke competitie kunt u zo een eigen pagina aanmaken. U kunt de weergegeven planning aanpassen, of de pagina verwijderen en een nieuwe aanmaken.

Planningen bekijken op de website

De gepubliceerde planningen zijn te bekijken op de website. Onder de pagina pagina 'Planning' (mogelijkerwijs heeft deze pagina een andere naam gekregen) zijn de gepubliceerde pagina’s met planningen opgenomen. Hierop wordt de informatie van de Competitieteams of Trainingsgroepen in een mooi overzicht weergegeven.