Trainingsgroepen en Competitieteams

In de applicatie Organisatie zijn er voor tennisverenigingen een extra profieltypen beschikbaar: Trainingsgroep en Competitieteam. Dit zijn speciale varianten op het type 'groep'. Leden van een Trainingsgroep of Competitieteam kunnen op de website zien wanneer ze moeten spelen. Ook kunnen zij zich afmelden voor een training.

Organisatie profiel

Het profiel van een traningsgroep heeft de volgende tabs: 

  1. Gegevens. Op dit tab voert u de naam van de groep in, de trainer en een mogelijke afmeldeadline.
  2. Planning. Hier kunt u invoeren op welke momenten de training plaatsvindt.
  3. Contact historie. Tab voor bijhouden van een logboek.
  4. Leden. Beheer hier de leden die deel uit maken van de trainingsgroep.

Trainingsgroep aanmaken

Mappenstrucuur voor planningen

In de applicatie Organisatie is op het hoogste niveau een map te vinden met de naam 'Planning'. In deze map wordt een onderverdeling gemaakt per seizoen. Elk seizoen heeft een map 'Training' en eventueel een map ter onderverdeling van een trainingsperiode. In deze map kunt u een trainingsgroep maken. Dit doet u door in de taakbalk te kiezen voor 'Toevoegen' en 'Trainingsgroep'. Vul hier de gegevens van de trainingsgroep in en tenminste het veld 'Naam'. Bij 'Afmeld deadline' kunt u bepalen of leden zich mogen afmelden voor een training. Door een deadline in te stellen wordt bepaald hoeveel uren voorafgaand aan de training de afmelding mag worden gedaan. Druk op 'opslaan'.

Trainingsgroep instellen

U wordt nu in de zojuist aangemaakte Trainingsgroep doorgeleid naar het tab 'Leden'. Na te drukken op de knop 'Toevoegen' kunt u lidprofielen uit Organisatie zoeken en selecteren. Maak de lijst compleet en druk op 'opslaan'.

Na het samenstellen van de groep gaat u naar het tab 'Planning'. Op dit tab stelt u in wanneer de groep training heeft. Druk op 'Tijden toevoegen'. De tijden worden per training ingevoerd. De trainingstijden kunnen automatisch per week worden herhaald door het aantal te herhalen weken in te stellen. Door te drukken op 'Toevoegen' zullen de trainingsmomenten zichtbaar worden in het scherm. Eventueel kunt u een trainingstijd verwijderen uit de lijst.

Competitieteams

Het aanmaken en instellen van een Competitieteam gaat hetzelfde als bij een Trainingsgroep. U maakt het team aan in de map 'Planning', maar nu onder het submapje 'Competitie'. In deze map dient u voor elke competitie een eigen map maken, bijvoorbeeld de mappen 'Voorjaarscompetitie' en 'Wintercompetitie'. In elke competitiemap maakt u de deelnemende Competitieteams aan. Bij het aanmaken van een Competitieteam kunt u naam, klasse en competitienummer invoeren.