Content - Omgevingen aanmaken

Wat zijn omgevingen?

Onder het kopje 'Content' kunt u verschillende omgevingen aanmaken. Deze omgevingen maken onderscheid in welke typen gebruikers welke informatie te zien krijgen. Zo kan er bijvoorbeeld een aparte omgeving zijn voor bezoekers en een aparte omgeving voor leden. Onder 'Omgevingen' kunt u zien welke omgevingen er zijn en of inloggen verplicht is om de inhoud te kunnen zien. Ook kunt u zien wat de verschillende opties van een omgeving zijn:

  • Het versturen van pushberichten.
  • Aanpassen van een omgeving.
  • Verwijderen van een omgeving

Aanmaken van een omgeving

Om een nieuwe omgeving aan te maken, drukt u in de menubalk op de overzichtspagina op de knop 'Aanmaken'. Vervolgens krijgt u een scherm te zien waar een aantal velden moeten worden ingevuld:

  • Naam: Hier vult u de naam van de omgeving in.
  • Voor: Hier geeft u aan voor wie deze omgeving bedoeld is. Als deze voor iedereen is (geen inloggen vereist), kunt u het vak leeg laten. U kunt een map of groep uit Genkgo Organisatie selecteren. Zorg dus dat van te voren de juiste groepen zijn aangemaakt. Hier ziet u hoe dat werkt.

Prioriteit instellen van een omgeving

Indien iemand toegang heeft tot meerdere omgevingen in de app, kunt u hier aangeven welke omgeving als eerst te zien is. De andere omgevingen blijven ook beschikbaar.

Om prioriteit toe te kennen aan een omgeving, drukt u in de menubalk op de overzichtspagina op de knop 'Prioriteit instellen'.