Mijn profiel - Laat gebruikers zelf hun profiel aanpassen

Hier kunt u per type gebruiker instellen wat de gebruiker zelf mag aanpassen op de mijn-profiel pagina.

Druk in het hoofdgedeelte van de pagina op 'Toevoegen' om een bepaald type gebruiker te activeren. Selecteer het gewenste type en druk op 'activeren'. U kunt nu in het hoofdgedeelte op het type drukken om de instellingen te wijzigen.

Verzameling toevoegen

Hier kunt u instellen welke gegevens een bepaald type zelf kan aanpassen, bijvoorbeeld adres gegevens. In de menubalk van het hoofdgedeelte drukt u op 'Verzameling toevoegen'. Vervolgens vult u bij 'Verzameling' een titel in, dit kan bijvoorbeeld 'adres gegevens' zijn. Druk vervolgens op 'opslaan'. Nu ziet u de zojuist aangemaakte verzameling staan onder 'Verzameling'.

Verzameling verwijderen

Indien u een verzameling wilt verwijderen, drukt u op het icoontje van het rode bolletje met de witte streep. Bevestig dit met de knop 'verwijderen'. Annuleer dit met de knop 'Terug' in de menubalk.

Veld toevoegen

Om de daadwerkelijke gegevens te koppelen aan deze verzameling drukt u op de zojuist aangemaakte verzameling. Bovenin de menubalk drukt u op 'Veld toevoegen'. Nu kunt u het veld een naam geven, bijvoorbeeld 'Straat'. Bij 'Veld' koppelt u dit aan bestaande velden uit Gengko Organisatie. Hier leest u hoe u velden aan kunt maken. U kunt hier ook aangeven of het verplicht is een waarde in te vullen bij het veld.

Veld verwijderen

Indien u een veld wilt verwijderen, drukt u op het icoontje van het rode bolletje met de witte streep. Bevestig dit met de knop 'verwijderen'. Annuleer dit met de knop 'Terug' in de menubalk.