Profiel weergave aanpassen

Hier kunt u per type gebruiker instellen welke velden worden weergegeven op de profielpagina in de ledenlijst (indien iemand ingelogd is).

Druk in het hoofdgedeelte van de pagina op 'Toevoegen' om een bepaald type gebruiker te activeren. Selecteer het gewenste type en druk op 'activeren'. U kunt nu in het hoofdgedeelte op het type drukken om de instellingen te wijzigen.

Verzameling toevoegen

Hier kunt u instellen welke gegevens van een bepaald type zichtbaar zijn op de profielpagina. In de menubalk van het hoofdgedeelte drukt u op 'Verzameling toevoegen'. Vervolgens vult u bij 'Kop' een titel in, dit kan bijvoorbeeld 'Contactgegevens' zijn. Druk vervolgens op 'opslaan'. Nu ziet u de zojuist aangemaakte verzameling staan onder 'Verzameling invoervelden'.

Verzameling verwijderen

Indien u een verzameling wilt verwijderen, drukt u op het icoontje van het rode bolletje met de witte streep. Bevestig dit met de knop 'verwijderen'. Annuleer dit met de knop 'Terug' in de menubalk.

Veld toevoegen

Om de daadwerkelijke gegevens te koppelen aan deze verzameling drukt u op de zojuist aangemaakte verzameling. Bovenin de menubalk drukt u op 'Veld toevoegen'. Nu kunt u het veld een naam geven, bijvoorbeeld 'Telefoonnummer'. Bij 'Veld' koppelt u dit aan bestaande velden uit Genkgo Organisatie. Hier leest u hoe u velden aan kunt maken.

Vervolgens kunt u onder ‘Privacy’ aangeven of dit veld alleen geldt voor een uitgebreid profiel (onderdeel Privacy). Alleen indien iemand heeft aangegeven toe te staan dat er een uitgebreid profiel mag worden weergegeven in de app, wordt dit veld dan getoond.

Veld verwijderen

Indien u een veld wilt verwijderen, drukt u op het icoontje van het rode bolletje met de witte streep. Bevestig dit met de knop 'verwijderen'. Annuleer dit met de knop 'Terug' in de menubalk.

Weergave aanpassen

In het overzicht van verzamelingen ziet u in de taakbalk de knop 'Weergave aanpassen'. Door hier op te drukken kunt u bepalen hoe gegevens van een type worden weergegeven op de profielpagina. Hier kunt u de volgende zaken aanpassen:

  • Tenaamstelling: Hier kunt u een 'Weergavenaam' kiezen, bijvoorbeeld 'Formeel' of 'Informeel'.
  • Afbeelding: Hier kunt u kiezen of een logo/pasfoto weergegeven wordt.
  • Weergave context: Indien u de weergave van het profiel van meer context wilt voorzien, kan dit bij 'Weergave context'. Hier kiest u voor het soort informatie die extra gegeven wordt, bijvoorbeeld geslacht. Bij 'Scheidingsteken' geeft u aan met welk teken u de naam en context gescheiden wilt hebben.
  • Contact: Deze velden worden gebruikt wanneer op een profiel wordt gekozen om direct contact op te nemen. U kunt hier een telefoonnummer en een email adres selecteren.
  • Indien u alles naar wens aangepast heeft, drukt u op 'opslaan'.