Beschikbare modules in de app

De modules in de app hebben elk een eigen functie en beheer. Sommige modules zijn gekoppeld aan andere applicaties uit Genkgo, bijvoorbeel de applicatie Website. De inhoud van dergelijke gekoppelde modules wordt beheerd in de desbetreffende applicatie. Hier leest u hoe u modules kunt aanmaken.

De volgende modules zijn beschikbaar:

Aankondigingen

Deze module is gekoppeld aan de applicatie Website. Deze toont de aangemaakte items in de slideshow.

Bestanden

Deze module is gekoppeld aan de applicatie Bestanden. Deze module kan een map met inhoud vertonen in de app. Gebruikers kunnen de beschikare bestanden downloaden. 

Carriere

Deze module is gekoppeld aan de premium module Carriere en gekoppeld aan de applicaties Organisatie en Website. Deze module vertoont bedrijfsprofielen en 'carriere-items'.

Activiteiten

Deze module is gekoppeld aan de module 'Activiteiten' in de applicatie Website.

Evenementen applicatie

Deze module is gekoppeld aan de premium applicatie Evenementen. Indien deze applicatie voor u beschikbaar is, vervangt deze de standaard Activiteiten module.

Formulieren

Deze module is gekoppeld aan de Website applicatie. Formulieren die in de website zijn aangemaakt, kunnen zo worden weergegeven in de app en door gebruikers worden ingevuld.

Fotoalbum

Deze module is gekoppeld aan de module Fotoalbum in de applicatie Website.

Groepen

Deze module is gekoppeld aan de appliatie Organisatie. De module wordt aangesloten op een map in Organisatie. De groepen in deze map worden weergegeven in de app.

Ledenlijst

Deze module is gekoppeld aan de applicatie Organisatie. Door een map te kiezen kan deze module de profielen in deze map vertonen in de app.

Locatie

Deze module maakt het mogelijk een locatie op een kaart weer te geven op basis van een ingevoerde lengte- en breedtegraad. Daarnaast is het mogelijk om adresgegevens te tonen als tekst en te voorzien van een telefoonnummer en/of emailadres.

Nieuws

Deze module is gekoppeld aan de module Nieuws of Weblog in de applicatie Website.

Poll

Deze module is gekoppeld aan de Website applicatie. Polls die in de website zijn aangemaakt, kunnen zo worden weergegeven in de app. Kunt u nog geen polls aanmaken op de website? Neem dan contact op met support@genkgo.nl.

Tekst

Dit is een 'vrij scherm' waarin tekst, afbeeldingen en embed media (zoals een Youtube video) kunnen worden getoond.

Wall/berichten

Deze module is gekoppeld aan de module 'Wall' in de applicatie Website. Leden kunnen op deze wall berichten plaatsen en reageren op de berichten van anderen. Het kan worden gebruikt voor 'instant messaging' op groepsniveau.

Webpagina

Deze module wordt gekoppeld aan een bestaande pagina uit de applicatie Website.