Geavanceerde placeholders

Op verschillende plekken in Genkgo wordt gebruik gemaakt van placeholders, bijvoorbeeld voor de aanhef in berichten, voor het versturen van gebruikersnaam en wachtwoord en voor adressen. Placeholders geven aan welke informatie op een bepaalde plek dient te staan, waardoor bijvoorbeeld gepersonaliseerde e-mails kunnen worden verstuurd. Vaak verwijzen deze placeholders naar informatie uit velden in Organisatie.

In veel gevallen zijn simpele en enkelvoudige placeholders voldoende, zoals {{uid}} en {{password}} voor wachtwoord e-mails. In andere gevallen kan het wenselijk zijn om gebruik te maken van meer geavanceerde placeholders. Daarmee kunnen bepaalde voorwaarden worden toegevoegd aan de placeholders. Hieronder worden twee voorbeelden gegeven van zulke geavanceerde placeholders. Een voorbeeld betreft placeholders die bepalen wat er gebeurt indien een veld leeg is. Het andere voorbeeld betreft placeholders waarbij verschillen bestaan tussen twee groepen.

Geavanceerde placeholders met betrekking tot lege velden

Voor dit voorbeeld wordt gebruik gemaakt van het onderdeel ‘Adressen’.

Stel uw vereniging houdt voor bedrijfsleden zowel bezoekadressen als factuuradressen bij. In het geval dat er een bepaald veld in het factuuradres leeg is, wilt u graag dat het bezoekadres wordt gehanteerd. Door middel van geavanceerde placeholders is dat mogelijk.

Het doel van deze geavanceerde placeholders is dus dat wanneer een bepaald veld leeg is, er naar andere velden wordt verwezen dan wanneer deze wel is ingevuld. Dat is dus als het ware de voorwaarde van deze placeholder. In het onderdeel ‘Velden & eigenschappen’ kunt u zien welke placeholders corresponderen met welke velden. In het onderstaande voorbeeld worden de placeholders voor een (bezoek)adres en een factuuradres gebruikt.

{{name}}
{{x_Factuurstraat="" street | x_Factuurstraat }} {{x_Factuurstraat="" streetnumber | x_Factuurhuisnummer}}
{{x_Factuurstraat="" postalcode | x_Factuurpostcode }}
{{x_Factuurstraat="" city | x_Factuurstad}}

Eén placeholder staat tussen de volgende tekens: {{ placeholder }}. De bovenstaande placeholders bestaan dus uit verschillende onderdelen. Als we de placeholder die hieronder dikgedrukt staat als voorbeeld nemen, dan hebben de verschillende onderdelen allemaal hun eigen betekenis. Samen vormen ze een soort commando. De verschillende onderdelen staan in de tabel eronder van boven naar beneden opgenoemd met hun betekenis erachter.

{{x_Factuurstraat="" street | x_Factuurstraat }}

Onderdeel Betekenis
{{ Begin placeholder
  ALS
x_ Veld in de Organisatie
Factuurstraat Factuurstraat (naam van veld in Organisatie)
= Is gelijk aan
“” Leeg
  GEBRUIK DAN
street de placeholder die verwijst naar ‘street’ (in het bezoekadres)
| Maar anders, gebruik
x_ Veld in de Organisatie
Factuurstraat Factuurstraat (naam van veld in Organisatie)
}} Einde placeholder

Als we de betekenis van de onderdelen van boven naar beneden lezen, krijgen we het volgende commando:

  • “Als het veld in de Organisatie ‘Factuurstraat’ leeg is, gebruik dan de placeholder ‘street’ (die verwijst naar het veld met straatnaam bezoekadres), maar als het veld ‘Factuurstraat’ niet leeg is, gebruik dan de inhoud van het veld ‘Factuurstraat.”

We geven daarmee het commando om het de straat van het factuuradres te gebruiken als deze is ingevuld, en anders de straat van het bezoekadres te gebruiken.

Wanneer we terug kijken naar het bovenstaande adres, uitgedrukt in placeholders, zien we dat de voorwaarde in iedere placeholder is dat het veld ‘Factuuradres’ leeg is, ook al moet er bijvoorbeeld een huisnummer worden ingevuld (bijv.: {{x_Factuurstraat="" streetnumber | x_Factuurhuisnummer}}). De voorwaarde om het factuuradres te gebruiken is dus gebaseerd op een enkel ingevuld veld. Wanneer de straat van het factuuradres niet is ingevuld, wordt dus automatisch het bezoekadres gebruikt. Dit is nodig om te voorkomen dat er gemixte adressen ontstaan.

Wanneer de bovenstaande placeholders worden gebruikt, komt het adres er als volgt uit te zien:

Bedrijf A
Straatnaam 10
1234AB
Amsterdam

Geavanceerde placeholders voor verschillende groepen

Voor dit voorbeeld wordt gebruik gemaakt van het onderdeel ‘Aanspreekvormen’.

Stel uw vereniging maakt gebruik van een speciale aanhef voor leden, bijvoorbeeld bij het versturen van een mailing. En stel dat die aanhef verschillend is voor mannelijke en vrouwelijke leden en er dus een verschil bestaat tussen groepen. Ook dat is mogelijk met behulp van geavanceerde placeholders.

De gewenste aanhef kan bijvoorbeeld zijn “Meneer/Mevrouw de Boer”. In dit geval is de aanhef afhankelijk van het geslacht, dus zoekt u eerst in Organisatie de placeholder voor dat veld op, bijvoorbeeld “gender”. Vervolgens wilt u aangeven dat wanneer het geslacht man is, er “Meneer” komt te staan. Wanneer het geslacht vrouw is (en dus niet man), wilt u dat er “Mevrouw” komt te staan. Daarachter moeten dan het tussenvoegsel en de achternaam komen te staan. Dat doet u als volgt:

{{gender="male" "Meneer" | "Mevrouw"}} {{middlename}} {{surname}}

Het “|” teken tussen Meneer en Mevrouw betekent als het ware of/anders. Bovenstaande betekent dus dat als geslacht mannelijk is “Meneer” wordt gebruikt. Indien geslacht niet mannelijk is, wordt “Mevrouw” gebruikt. Dat kan natuurlijk ook worden omgedraaid:

{{gender="female" "Mevrouw" | "Meneer"}}

Door middel van dit soort geavanceerde placeholders kunnen zaken zoals een aanhef dus nog verder gepersonaliseerd worden.