Velden & Eigenschappen van objecten

In Genkgo Organisatie heeft elk object een tabblad met gegevens. Daar vindt u categorieën met invoervelden om de informatie van het object te administreren. Deze categorieën en velden kunt u naar voorkeur inrichten. Dit werkt per objecttype.

Het instellen van deze categorieën en velden vindt plaats bij het onderdeel ‘Velden & eigenschappen’. Druk links in de boom op het type object waarvan u de instellingen wilt wijzigen.

Velden worden gegroepeerd in categorieën. Het is dan ook nodig om eerst uw categorieën op orde te hebben vóórdat u verdergaat met het aanmaken van velden.