Categoriseren velden van objecten in Organisatie

Het beheren van categorieën van velden gebeurt in het onderdeel ‘Instellingen - Velden & eigenschappen’.

Categorie toevoegen

  1. Druk in het tabblad ‘Gegevens’ van het juiste object op ‘Categorie’.
  2. Vul hier de naam van de categorie in.
  3. Druk op ‘opslaan’ om te bevestigen.

Categorie verwijderen

  1. Druk aan de rechterzijde van de categorie op het icoontje van het rode bolletje met de witte streep.
  2. Druk op ‘verwijderen’ om te bevestigen, of op ‘Terug’ om te annuleren.

Let op: categorieën kunnen alleen verwijderd worden indien er geen velden aan de categorie zijn toegevoegd.

Categorienaam wijzigen

  1. Druk aan de rechterzijde van de categorie op het icoontje van een potlood.
  2. Vul de nieuwe naam van de categorie in.
  3. Bevestig uw wijzigingen met de knop 'opslaan'

Categorie verplaatsen

  1. Druk aan de rechterzijde van de categorie op het icoontje van het pijltje in de richting eenzelfde als waar u het veld naar toe wilt verplaatsen.
  2. De categorie zal binnen enkele seconden worden verplaatst.