Velden van objecten beheren

Op het profiel staan onder het tabje 'gegevens' de velden van een object. Standaard zijn er al een aantal systeemvelden aanwezig. Als beheerder kunt u naar eigen inzicht velden wijzigen en toevoegen. Om velden aan te passen, navigeert u eerst naar ‘Instellingen - Velden & eigenschappen’, daar selecteert u het object dat u wilt aanpassen (bijvoorbeeld persoon, organisatie of lid) en vervolgens selecteert u de juiste categorie. Dit is de categorie waar het veld bij moet komen te staan.

Extra veld aanmaken

  1. Navigeer en druk op de categorie waar het veld onder moet komen te staan.
  2. Druk in de categorie op de knop 'Veld'.
  3. Geef het type invulveld aan. Een lijst met veldtypes kunt u hier vinden.
  4. Vul de naam in van het veld.
  5. Vul eventueel nog de opties in (alleen van toepassing bij selectie & aanvinklijst). Door middel van komma gescheiden waarden kunt u de opties instellen.

Veld naar andere categorie verplaatsen

Selecteer, achter het betreffende veld, onder ‘Categorie’ de categorie waar het veld naartoe verplaatst moet worden. Het veld zal worden verplaatst naar die categorie.

Veld wijzigen

Om een bestaand veld aan te passen, drukt u achter het betreffende veld op het icoontje van het potlood. Vervolgens kunt u de naam van het veld wijzigen en in het geval van een selectieveld kunt u ook de waardes van het veld aanpassen. Indien alles naar wens is aangepast, drukt u op opslaan om te bevestigen.

Let op! Betreft het een selectieveld of aanvinklijst? Het wijzigen van bestaande waardes is sterk af te raden! Bestaande waardes die worden gewijzigd of verwijderd, verdwijnen ook uit de profielen waarin deze waren ingevuld. Bewerk dit type velden alleen als u nieuwe waardes wilt toevoegen. Voeg de nieuwe waardes achteraan de lijst toe.

Veld verwijderen

  1. Druk aan de rechterzijde van het veld op het icoontje van het rode bolletje met de witte streep.
  2. Bevestig dit met de knop 'verwijderen', of annuleer met 'Terug' in de menubalk.

Veld verplaatsen

  1. Druk aan de rechterzijde van het veld op het icoontje van het pijltje in de richting eenzelfde als waar u het veld naar toe wilt verplaatsen.