Alias, een profiel op meerdere plekken

In sommige gevallen kan het noodzakelijk zijn op meerdere plekken een contact of ander element te laten terug komen. Zo kan een persoon zowel voor een klant van uw bedrijf als voor een leverancier van uw bedrijf werken. In dat geval kunt u een verwijzing maken en zodoende een profiel op meerdere plekken laten terug komen. Als u dan op de ene plek de persoon aanpast, worden de gegevens door de verwijzing automatisch ook op de andere plek aangepast.

Alias aanmaken

  1. Navigeer in de Organisatieboom naar de plek waar het element staat. U dient niet naar het profiel van het element te gaan.
  2. Links van de naam ziet u een aanvinkvak. Druk op het aanvinkvak. Het is mogelijk meerdere elementen te selecteren.
  3. In de menubalk zullen de knoppen veranderen met de acties die mogelijk zijn met het geselecteerde element. Kies voor 'Alias'.
  4. U ziet nu een nieuw scherm met een kopie van de Organisatieboom. Klap deze uit en selecteer de locatie waar de alias moet worden aangemaakt.
  5. Bevestig dit met de knop 'Alias maken'.
  6. Het systeem zal de aliassen nu één voor één aanmaken.

De alias(sen) zijn aangemaakt. U kunt het resultaat zien door in de te navigeren naar de locatie die u in Stap 4 heeft aangegeven.

Alias wijzigen

U kunt niet specifiek het profiel van een alias wijzigen. Het wijzigen van de alias betekent dat u het originele profiel ook wijzigt.

Alias verwijderen

Het verwijderen van een alias geschiedt op dezelfde wijze als het verwijderen van een ander contact of element. Het originele element wordt daarentegen niet verwijderd. Hiervoor dient u een additionele handeling te verrichten en het originele element te verwijderen.