Een object wijzigen

 • Object aanpassen
 • Map aanpassen
 • Leden van een groep wijzigen
 • Bekleders van rol wijzigen
 • Rechten van een rol wijzigen
 • Dynamische groepen wijzigen
 • Alias wijzigen

Object aanpassen

 1. Navigeer in de Organisatieboom naar de plek van het object dat u wilt wijzigen.
 2. Druk op de naam van het object.
  U krijgt het profiel van dit object te zien. Het profiel bestaat uit verschillende tabbladen dat afhankelijk is van het objecttype.
 3. Kies het tabblad waarop u informatie wilt aanpassen. Gebruikelijk is dit 'Gegevens'.
 4. Verander de velden naar keuze.
 5. Bevestig dit met de knop 'Wijzigen' of 'Opslaan'.

Het object is aangepast. U wordt terugverwezen naar het overzicht.

Map aanpassen

Voor een map kunt u verschillende wijzigingen en instellingen maken: u kunt de naam van de map wijzigen en instellen welke objecten wel en niet in deze map opgeslagen mogen worden.

Ga naar de map waarin de betreffende map is opgeslagen (dus de bovenliggende map). U krijgt nu een overzicht te zien van alle objecten die in deze map opgeslagen zijn. Zoek de betreffende map op, maar klik er niet op. Klik op  aan de rechterkant van deze map. Op het scherm wat nu verschijnt, kunt u direct de weergavenaam van de map wijzigen. Klik op ‘opslaan’ om de wijziging te bevestigen.

Onderliggende objecten van de map

In dit scherm bevindt zich ook een tabblad ‘Onderliggende objecten’. Wanneer u een nieuwe map aanmaakt, kunt u standaard alle soorten objecten aan deze map toevoegen. Echter, wilt u een map waar bijvoorbeeld alleen groepen en dynamische groepen in mogen staan, dan kunt u instellen dat andere objecten hier niet aan toegevoegd mogen worden. Dit soort instellingen zijn bijvoorbeeld handig als u een pagina van uw website alleen toegankelijk wilt maken voor bepaalde object types (bijv. het ledengedeelte).
Klik op het tabblad ‘Onderliggende objecten’. Hier ziet u een tabel met alle typen objecten die aan uw administratie toegevoegd kunnen worden. Achter de objecttypes kunt u met een vinkje aangeven of zij wel of niet aan de map toegevoegd mogen worden. Na het maken van de wijzigingen klikt u op ‘opslaan’.
Let op! Wanneer er al objecten in deze map staan opgeslagen van type die u hier niet in wilt kunnen opslaan, verplaats deze dan eerst naar een andere map.

Leden van groep wijzigen

 1. Navigeer in de Organisatieboom naar de groep waarvan u de leden wilt wijzigen.
  U komt automatisch op het tabblad 'Leden' terecht.
 2. Druk in het onderdeel op de knop 'Toevoegen'.
 3. Voer een zoekopdracht uit voor de persoon die u wilt toevoegen.
 4. Selecteer de persoon uit de lijst.
 5. Bevestig dit met de knop 'Opslaan'.

De persoon is toevoegd aan de groep. U ziet zijn of haar naam in de lijst van leden verschijnen.

Bekleders van rol wijzigen

 1. Navigeer in de Organisatieboom naar de rol waarvan u de bekleders wilt wijzigen.
  U komt automatisch op het tabblad Bekleders terecht.
 2. Druk in het onderdeel op de knop 'Bekleder toevoegen'.
 3. Voer een zoekopdracht uit voor de persoon die u wilt toevoegen.
 4. Selecteer de persoon uit de lijst.
 5. Bevestig dit met de knop 'Opslaan'.

De persoon of groep is toegevoegd aan de rol. U ziet de namen van uw keuze in de lijst van bekleders verschijnen.

Rechten van rol wijzigen

 1. Navigeer in de Organisatieboom naar de rol waarvan u de rechten van wilt wijzigen.
  U komt automatisch op het tabblad Bekleders terecht.
 2. Navigeer naar het tabblad 'Rechten'.
 3. Vink de rechten aan die u de rol wilt meegeven.
  Om de bekleders te laten inloggen op Genkgo dient u die optie in elk geval aan te vinken.
 4. Bevestig dit met de knop 'Wijzigen'.

De rechten worden opgeslagen en hiervan krijgt u een melding.

Dynamische groep wijzigen

Een dynamische groep kunt u niet wijzigen. U kunt alleen dynamische groepen verwijderen en een nieuwe zoekopdracht starten en die opslaan als dynamische groep.

Alias wijzigen

Een alias is een verwijzing. Het wijzigen van een alias gaat op dezelfde wijze als bij een normaal element. Indien u een alias wijzigt, wordt het originele element ook aangepast.