Koepelorganisatie module

De Koepelorganisatie module kan op aanvraag worden geïnstalleerd en is vooral nuttig voor verenigingen met meerdere afdelingen, bijvoorbeeld in verschillende plaatsen. Het gaat hierbij om juridische onafhankelijke afdelingen van de vereniging, waarbij leden lid zijn van een afdeling en niet van de overkoepelende vereniging. Het principe van de Koepelorganisatie module is dat beheerders van bepaalde afdelingen alleen de administratie van hun eigen afdeling kunnen inzien en bewerken. Het beheer van de Organisatie Applicatie in het geheel, inclusief de structuur en de instellingen daarvan, kan alleen worden gedaan door een persoon die toegang heeft tot alle onderdelen van de applicatie, een hoofd administrator. De afdelingsbeheerders krijgen door middel van rechten toegang tot hun eigen afdeling.

Wanneer u de Koepelorganisatie module in uw Genkgo omgeving heeft, staat in de Organisatieboom de map ‘Districten’. In deze map kunt u de verschillende onderliggende organisaties aanmaken. Elke organisatie krijgt zijn eigen organisatieboom. Daar kunt u mappen en evt. onderliggende organisaties maken, die ook weer onderverdeeld kunnen worden. In principe is het aantal vertakkingen die u kunt maken binnen een organisatie oneindig.

Houd er rekening mee dat personen en leden maar in één map kunnen voorkomen. Dit betekent dat, wanneer een persoon of lid in een map van een vertakking is geplaatst, de gegevens van dit lid op geen enkele manier toegankelijk zijn voor beheerders van andere vertakkingen. Ook groepen kunnen de hiërarchie van districten niet overstijgen en kunnen alleen worden gebruikt binnen de eigen vertakking.

Wanneer leden in uw vereniging lid kunnen zijn bij verschillende vertakkingen, is het gebruik van de Koepelorganisatie module af te raden. In dat geval adviseren wij om een verzamelmap voor leden te gebruiken en groepen te gebruiken voor aftakkingen.