Rol

Met rollen kunt u personen en groepen in Genkgo Organisatie toegangsrechten geven tot Genkgo.

U als klant heeft van Genkgo een inlognaam en wachtwoord gekregen. Hiermee hebt u toegang tot Genkgo. Uw persoon vervult dus de rol van beheerder. Aan de rol beheerder zijn bepaalde rechten verleend. U als beheerder heeft het recht om in te loggen in Genkgo. U kunt zelf ook andere rollen aanmaken, ieder met zijn eigen rechten. U kunt bijvoorbeeld andere personen in uw organisatie toegang verlenen tot bepaalde onderdelen van Genkgo.

De volgende tabbladen vindt u terug in het hoofdvenster van rollen:

Gegevens

Onder de tab gegevens kunt u een naam toewijzen aan de rol (bijvoorbeeld “Administrator”) en aanvinken of deze rol mag inloggen in Genkgo.

Bekleders

Onder de tab bekleders kunt u aangeven wie de rol mag bekleden. Dit kan een persoon, maar ook groep of organisatie zijn.

Om bekleders aan een rol toe te voegen, drukt u op 'Toevoegen'. Vervolgens typt u de naam van het profiel of de groep in die u als bekleder wilt toevoegen. Er verschijnen verschillende suggesties. Selecteer de bedoelde persoon en klik op 'opslaan'. Er is nu een nieuwe bekleder aan de rol toegevoegd.

Om een bekleder te verwijderen klikt u rechts van de naam van de bekleder op . Klik op 'verwijderen' om te bevestigen, of op 'Terug' om te annuleren.

Rechten

Onder de tab rechten kunt u bepalen welke rechten zijn verbonden aan deze rol. Per geïnstalleerd onderdeel (Organisatie, Website, Communicatie, etc.) kunt u de rechten instellen. Hieronder vindt u een overzicht wat een bepaalde instelling inhoudt:

Naam Rol
Genkgo Admin Inloggen Wanneer deze is aangevinkt, kan een bekleder met deze rol inloggen in genkgo.
Lezen Mag gegevens inzien.
Schrijven Mag nieuwe gegevens aanmaken en bestaande gegevens aanpassen.
Verwijderen Kan gegevens en onderdelen verwijderen
Onbeperkt Kan alle acties binnen de applicatie uitvoeren
Lezen boomstructuur Kan wel de boomstructuur van de Organisatie zien, maar geen verdere gegevens inzien. Dit recht zorgt ervoor iemand die geen verdere rechten heeft voor de Organisatie maar wel voor een andere applicatie, bepaalde gegevens uit de Organisatie kan oproepen in andere applicaties. Een voorbeeld is het toevoegen van begunstigden in de Communicatie Applicatie.

Let op! De combinatie van de rechten ‘Lezen’, ‘Schrijven’ en ‘Verwijderen’ staat niet gelijk aan het recht ‘Onbeperkt’.

Een beheerder met onbeperkte rechten in een applicatie zal te allen tijde alle gegevens in de applicatie kunnen inzien. Een beheerder met rechten om te lezen, schrijven en verwijderen in een applicatie zal in de website applicatie bijvoorbeeld eerst webmaster gemaakt moeten worden van een website om toegang te krijgen, en in de Evenementen Applicatie zijn evenementen met specifieke beheerders niet toegankelijk voor andere beheerders met beperkte rechten, en kan er zelfs voor gezorgd worden dat beheerders met beperkte rechten alleen toegang hebben tot evenementen waar zij specifiek beheerder van zijn gemaakt. Ook kunnen beheerders met beperkte rechten geen instellingen met betrekking tot een applicatie inzien of wijzigen, maar kunnen ze alleen de inhoud van de applicatie inzien en bewerken.

Uitlegvideo rollen

Onderstaande video geeft wat meer informatie over het beheren van rechten door middel van rollen.

Zie ook: