Prullenbak

Bij het verwijderen van objecten kunt u ervoor kiezen om een object permanent te verwijderen of om het in de prullenbak te plaatsen. In de prullenbak kunt u verschillende handelingen uitvoeren.

  • Een object terugzetten
  • Een object permanent verwijderen
  • De prullenbak leegmaken

Een object terugzetten

De prullenbak wordt elke week automatisch leeggemaakt, en alle objecten die zich in de prullenbak bevinden, worden dan permanent verwijdered. Voor die tijd kunnen objecten in de prullenbak nog wel teruggezet worden naar de locatie waar vandaan ze verwijderd zijn. Om dat te doen, klik op – aan de rechterkant van het object en kies vervolgens op ‘terugzetten’. Het object wordt nu teruggezet op de locatie waar het vandaan kwam.

Een object permanent verwijderen

Om een object permanent te verwijderen vanuit de prullenbak, klik op – aan de rechterkant van het object. Kies vervolgens voor ‘verwijderen’. Het object wordt nu permanent verwijderd.

Let op! Objecten worden permanent verwijderd. Ze kunnen dus niet meer worden teruggehaald!

De prullenbak leegmaken

De prullenbak wordt automatisch elke week leeggemaakt. Alle objecten in de prullenbak worden dan permanent verwijderd. De prullenbak kan voor die tijd ook handmatig worden leeggemaakt. Om dit te doen, klik op de knop ‘Prullenbak leegmaken’ in de menubalk. Klik vervolgens op ‘verwijderen’. Alle objecten in de prullenbak worden nu permantent verwijderd.

Let op! Objecten worden permanent verwijderd. Ze kunnen dus niet meer worden teruggehaald!