Back-ups

Bij Systeem instellingen worden ook de back-ups van uw omgeving beheerd, in het onderdeel ‘Backups’. U kunt hier zelf een back-up maken of een eerdere back-up terugzetten. Wanneer u bijvoorbeeld grote wijzigingen gaat doorvoeren in uw omgeving, bijvoorbeeld in het ledenbestand, is het verstandig eerst een back-up te maken. Mocht er onverhoopt iets mis gaan, kan deze back-up worden teruggezet.

Om een back-up te maken, drukt u in de taakbalk op ‘Backup maken’. Het systeem maakt dan direct een back-up. Zodra dit klaar is, verschijnt de back-up in het overzicht. In dit overzicht ziet u wanneer de back-ups gemaakt zijn en of u deze eventueel kunt terugzetten. Om dat te doen, drukt u onder ‘Opties’ achter de juiste back-up op ‘Backup terugzetten’. Vervolgens wordt u gevraagd of u zeker weet dat u de back-up wilt terugzetten, dit kan niet ongedaan worden gemaakt. Druk op ‘backup terugzetten’ om te bevestigen of op ‘Terug’ om te annuleren.

Let op: heeft u een fout gemaakt in bijvoorbeeld de Organisatie applicatie en wilt u een back-up terug zetten, houd er dan rekening mee dat alle wijzigingen in andere applicaties ook ongedaan worden gemaakt. De back-up geldt namelijk voor het gehele systeem.