Domeinen

Vanuit de Admin kunnen verschillende e-mails worden verzonden, bijvoorbeeld in het geval van Automatische e-mails. In het onderdeel ‘Domains’ worden domeinen beheerd die gebruikt kunnen worden om vanuit dit systeem e-mails te verzenden. Deze domeinen moeten worden geverifieerd als afzender alvorens er e-mails namens dit domein kunnen worden bezorgd. U ziet hier een overzicht van alle toegevoegde domeinen, inclusief of ze geverifieerd zijn of niet. Zo kunt u ook zien welke domeinen u kunt gebruiken.

Om een domein toe te voegen, drukt u op ‘Toevoegen’ in de taakbalk. Vervolgens typt u het domein in achter ‘Naam’. Bevestig door op ‘opslaan’ te drukken. Het domein is nu toegevoegd en wordt weergegeven in het overzicht. Het domein is echter nog niet geverifieerd. Om dat te doen drukt u onder ‘Actie’ op ‘Nu Verifiëren’. In het scherm dat nu verschijnt staan een aantal stappen die doorlopen moeten worden om het domein te kunnen verifiëren. Hiervoor heeft u toegang nodig tot de DNS van uw domein. Raadpleeg uw hostingprovider hoe u deze toegang krijgt. Zodra dat gedaan is, vinkt u onder ‘Bevestiging’ het hokje aan voor ‘Bovenstaande acties zijn uitgevoerd. Het domein kan worden geverifieerd.’ en drukt u op ‘Verificatie nu uitvoeren’.

Indien alle instellingen correct zijn, is het domein nu geverifieerd en kan deze gebruikt worden voor websites en om e-mail mee te versturen. In de overzichtstabel wordt weergegeven of het domein is geverifieerd.