Audit log

In het Genkgo systeem is de Organisatie Applicatie de applicatie waar alle andere applicaties aan hangen. Wanneer er iets mis gaat in de Organisatie, heeft dat mogelijk dus ook gevolgen voor andere applicaties.

Wanneer er met meerdere personen in de Admin wordt gewerkt, is het daarom goed om te kunnen zien wie welke werkzaamheden heeft verricht in de Organisatie. Wanneer er plosteling een persoon, lid, map, groep of andere entiteit is verdwenen, wilt u kunnen opzoeken wat daar precies mee is gebeurd en wie dat heeft gedaan.

Daarom is er de Audit log. U kunt bij de audit log komen door rechts bovenin de Admin op het tandwiel icoon te klikken en vervolgens links in het menu te kiezen voor ‘Audit log’. U ziet nu een overzicht van alle handelingen die zijn verricht in de Organisatie Applicatie. Het overzicht bevat de volgende kolommen:

  • Tijdstip – Dit is de tijdstip waarop de handeling is verricht.
  • Actie – Dit is de aard van de handeling, bijvoorbeeld ‘profiel bijgewerkt’, ‘profiel verplaatst’, ‘profiel naar prullenbak’, enz.
  • Entiteit – Dit is het object waar het om gaat.
  • Door – Dit is de persoon door wie de handeling is verricht. Door op het e-mail adres te klikken, krijgt u het profiel van deze persoon te zien.
  • Additionele data – Door op de knop onder ‘Additionele data’ te klikken, krijgt u extra informatie te zien over de handeling.