Hoe kan ik een backup maken?

Genkgo maakt dagelijks een backup van elke database die hoort bij een account. Het is ook mogelijk om als beheerder zelf een backup te maken. Hiervoor is in onderdeel 'Systeem' de optie 'Backups' toegevoegd.

Daar kunt u:

  • Een nieuwe backup maken
  • Zien welke backups er zijn gemaakt
  • Zien wanneer de backups zijn gemaakt
  • Een gemaakte backup terugzetten

Bij het terugzetten van een backup is zorgvuldigheid gepast!

Waarvan kun je een backup maken?

Een backup wordt gemaakt van alle informatie uit de database behorende bij uw installatie. Hieronder valt de informatie uit alle applicaties. Hieronder vallen niet: geuploade bestanden zoals foto's, banners, etc. 

Een backup maken

Het is raadzaam een backup te maken voorafgaand aan wijzigingen in Admin die dataverlies kunnen opleveren. Bijvoorbeeld als je in Organisatie de indeling en velden van een profiel gaat wijzigen.

Een backup terugzetten

Bij het terugzetten van een backup is zorgvuldigheid gepast!

Het terugzetten van een backup betekent dat de data uit alle applicaties terug wordt gebracht naar een eerdere staat. Het is vooralsnog niet mogelijk om een backup van een enkele applicatie terug te plaatsen. Wacht dus niet te lang met het terugzetten van een backup.