Waarom komt mijn e-mail niet aan?

Het kan voorkomen dat een e-mail, verzonden vanuit de Admin, niet wordt ontvangen door de gebruiker. Binnen het Genkgo systeem kunt u allerlei informatie opvragen met betrekking tot de verzending en bezorging van e-mails. U kunt de stappen in dit artikel nalopen om te weten te komen waarom de e-mail niet is ontvangen.

Spam

Vraag altijd eerst aan de persoon of hij/zij in de spambox heeft gekeken. Sommige e-mail providers plaatsen veel bulk e-mail in de spambox. De gebruiker kan dan zelf aangeven dat berichten van u geen spam zijn.

Staat het bericht niet in de spambox? Doorloop dan de stappen hieronder.

Staat het juiste adres in de Organisatie Applicatie?

Is het e-mailadres juist ingevoerd? Controleer of het adres goed is gespeld en of er geen spaties voor of na het e-mailadres staan. Als het e-mailadres klopt, ga door naar de volgende stap.

Indien het gaat om een e-mail verzonden vanuit de Communicatie Applicatie

  1. Ga naar de verzonden items en zoek het verzonden bericht op. Klik op het tabblad ‘Begunstigden’. Zoek de betreffende persoon op. Achter de naam en e-mail van de persoon is te zien of het bericht is verzonden, gelezen en of er is doorgeklikt. In het geval van een error bij verzending wordt ook aangegeven wat deze error inhoudt. De meest voorkomende errors zijn ‘leeg e-mailadres’ en ‘niet geabonneerd’. Als het bericht wel is verzonden, maar blijkbaar niet aangekomen, kun je verder naar de volgende stap.
  2. Indien de e-mail niet is verzonden doordat de persoon niet is geabonneerd, dan is het mogelijk de abonnementen van deze persoon handmatig aan te passen. Om dit te doen, ga naar ‘Abonnementen’ onder ‘Instellingen’ en klik op het betreffende abonnement. Hier wordt een overzicht weergegeven van alle personen die een wijziging hebben gemaakt betreffende dit abonnement. In het overzicht wordt de naam van de persoon weergegeven en of de persoon wel of niet is geabonneerd. Voor opt-out abonnementen is standaard iedereen geabonneerd, en zie je alleen de namen van mensen die specifiek hebben aangegeven e-mail voor dit abonnement te willen ontvangen. Klik op de naam om het abonnement aan te passen.

Het kan zijn dat het bericht wel is verzonden, maar niet is bezorgd. Verzonden en bezorgd zijn twee verschillende concepten. Wanneer het bericht wel is verzonden, moet er worden gecontroleerd of het bericht ook is aangekomen, of dat er 'onderweg' iets is misgegaan:

Wat is de bezorgstatus van het bericht?

In de systeeminstellingen is te zien bij wie berichten wel en niet zijn bezorgd. Klik op het tandwiel-icoon rechts bovenin het scherm in de Admin. Klik vervolgens op ‘email’ in het menu links. Dit onderdeel bevat vier verschillende tabbladen. Hier kunt u lezen hoe u kunt opzoeken bij wie een bericht wel en niet is bezorgd. Wanneer een bericht niet is bezorgd, wordt daarvoor ook de reden weergegeven.

Alles klopt, maar de gebruiker heeft het bericht niet ontvangen. Wat nu?

Wanneer er in de systeeminstellingen wordt aangegeven dat het bericht is bezorgd, betekent dit dat het bericht bij de andere partij is aangekomen. Dat wil zeggen: de e-mail provider van de gebruiker heeft laten weten dat de e-mail is ontvangen. De provider heeft in zo'n geval besloten deze e-mail niet in de inbox of spambox van de gebruiker te plaatsen. De reden hiervan kan door Genkgo niet worden nagetrokken. Als verzender kan Genkgo hier ook niets aan veranderen. In het artikel Bezorging van e-mail kunt u hier meer over lezen. Wij adviseren in dit geval om contact op te nemen met de betreffende e-mail provider.