Geslacht en voornaamwoorden

Dit artikel gaat in op de vraag hoe er meer opties aan het veld 'geslacht' toegevoegd kunnen worden en hoe je ervoor kunt zorgen dat alle personen op de gewenste manier worden aangesproken in bijv. e-mails en facturen.

Organisatieprofielen

Organisatieprofielen van leden en personen bevatten standaard het veld ‘Geslacht’. Dit is een selectieveld met de opties ‘man’ of ‘vrouw’. Je kunt dit veld zelf uitbreiden met andere opties bijv. 'non-binair' en 'anders'. Hierbij dienen de opties 'man' en 'vrouw' wel te blijven staan. Je kunt ook besluiten het standaard geslachtsveld weg te halen en een eigen een selectieveld of open letters-en-cijfersveld toe te voegen. Lees hier hoe je een veld kunt aanpassen of toevoegen.

Leden zelf het geslachtsveld laten aanpassen

Via de pagina mijn-gegevens op de website kunnen leden profielvelden aanpassen. De beheerder dient daarvoor het veld toe te voegen aan deze webpagina. Lees hier hoe je velden kunt toevoegen aan de mijn-gegevens pagina.

Aanspreekvormen

Aanspreekvormen bepalen de manier waarop de personen in de applicatie Organisatie worden aangesproken in bijvoorbeeld de aanhef van een e-mail of de adressering op een factuur. Informele aanspreekvormen bevatten geen geslachtsspecifieke woorden, en in formele aanspreekvormen worden de termen ‘meneer’ en ‘mevrouw’ gebruikt. Het is ook mogelijk om zelf een aanspreekvorm samen te stellen. Hier vind je hoe je placeholders kunt gebruiken voor eigen aanspreekvormen.

Adressen

De weergave van adressen kan ook worden gewijzigd. Adressen bevatten standaard de placeholder {{letterhead}}, wat resulteert in het briefhoofd van de ingestelde aanspreekvorm. Deze placeholder kan evt. worden vervangen door placeholders die verwijzen naar organisatievelden naar keuze.