Mappen en groepen: wat is het verschil?

In Genkgo Organisatie heeft u de mogelijkheid om mappen en groepen aan te maken om structuur aan te brengen. Hoewel mappen en groepen op het eerste oog wellicht hetzelfde lijken, is er een verschil tussen deze twee. Hieronder wordt uitgelegd hoe ze van elkaar verschillen.

Mappen

Objecten (personen, organisaties, leden, etc.) staan in de Organisatie applicatie slechts in één map. Leden van een vereniging staan bijvoorbeeld alleen in de ‘Leden’ map, en oud-leden alleen in de ‘Oud-leden’ map. Organisaties kunnen bijvoorbeeld in de map ‘Klanten’ staan, en partners in de map ‘Partners’.

De mappen vormen zo als het ware de basis van Genkgo Organisatie. In de meeste gevallen drukken mappen uit van de aard van de relatie tussen de objecten daarin en de vereniging is.

Groepen

Groepen dienen vaak een specifiek doel, bijvoorbeeld het groeperen van aanmeldingen voor een activiteit, of leden van commissies. In tegenstelling tot mappen, kan een object in meerdere groepen voorkomen. In een groep kunnen objecten uit verschillende mappen bij elkaar staan. Zo kunnen er bijvoorbeeld groepen aangemaakt worden voor verschillende mailinglijsten, voor commissies van een vereniging, groepen met alle aanmeldingen van een activiteit, of groepen die klanten per segment kunnen groeperen.

Waar mappen dus de basis van Genkgo Organisatie vormen, kunnen groepen worden gebruikt om de structuur verder vorm te geven.