Levering

In dit onderdeel worden de leveringsmethodes en de daarbij horende kosten beheerd. Leveringsmethodes zijn manieren waarop de klant artikelen uit de webshop kan ontvangen. Dat kan zijn per post, maar ook bijv. ophalen op locatie.

Nieuwe leveringsmethode

Klik op ‘Nieuwe leveringsmethode’ in de menubalk. Vul de volgende velden in:

 • Naam – Geef de leveringsmethode een naam die zo beschrijvend mogelijk is. Het moet voor u en de klant duidelijk zijn wat de methode inhoudt. Een voorbeeld van een goede beschrijvende naam is “Brievenbus pakket” of “PostNL pakket” (in het geval u meerdere postbedrijven gebruikt)
 • Geldigheid – Hier kunt u evt. een einddatum voor de leveringsmethode invullen. Na deze datum kan de leveringsmethode niet meer gekozen worden.
 • Vaste kosten – Vul hier in welk bedrag er betaald moet worden voor deze leveringsmethode. Dit bedrag moet tegelijk met de producten betaald worden.
 • Variabele kosten – U kunt ook een percentage invullen zodat er een percentage van het verschuldigde bedrag plus evt. vaste leveringskosten bij het totaalbedrag wordt opgeteld.
 • Bevestigingse-mail – Na het plaatsen van een bestellen wordt de bevestigingse-mail die bij de betaalmethode staat ingesteld, verzonden. De tekst die u hier invult, kan worden toegevoegd aan de bevestigingse-mail door de placeholder {{delivery}} toe te voegen aan de tekst van de bevestigingse-mail.
 • Maximum gewicht in gram – Het maximum gewicht van de leveringsmethode. Als het gaat om een methode per post, kunt u de maximum gewichten vinden op de website van het postbedrijf wat u gebruikt.

Klik op ‘opslaan’. U kunt de leveringsmethode nu terugvinden in het overzicht.

Hoe wordt een leveringsmethode voor een bestelling gekozen?

In het onderdeel ‘Producten’ kan aan elk product een voorkeursleveringsmethode worden toegevoegd. Verder kunt u per product het gewicht invullen. Op basis van de voorkeurslevering en het gewicht van de producten wordt bij een bestelling de keuze gemaakt voor een leveringsmethode.

Bestelling met één product

 • Als bij dit product een voorkeurslevering is ingesteld, dan heeft de gebruiker geen keuze en wordt de voorkeurslevering gebruikt.
 • Is er geen voorkeurslevering ingesteld, dan kan de klant kiezen uit de leveringsmethodes die voldoen aan het gewicht van het product.

Bestelling met meerdere producten

 • Heeft één product in de bestelling een voorkeurslevering? Dan wordt gecontroleerd of het gecominbeerd gewicht van alle producten in de bestelling voldoet aan het gewicht van de voorkeurslevering. Als dat het geval is, dan heeft de klant geen keuze en wordt de voorkeurslevering gebruikt. Zo niet, dan kan de klant kiezen uit de leveringsmethodes die voldoen aan het gecombineerde gewicht van de producten.
 • Hebben twee of meer producten in de bestelling verschillende voorkeursleveringen? Dan kan de klant kiezen uit de voorkeursleveringen van de verschillende producten, mits de leveringsmethodes voldoen aan het gecombineerd gewicht van de producten in de bestelling.
 • Is er voor geen van de producten in de bestelling een voorkeurslevering ingesteld? Dan kan worden gekozen uit alle leveringsmethodes die voldoen aan het totaalgewicht van de bestelling.