Betaalformulieren

Indien u een actieve iDEAL koppeling heeft, is het mogelijk om een formulier om te zetten naar een betaalformulier. Heeft u nog geen iDEAL koppeling, maar wilt u dit wel? Stuur dan een e-mail naar support@genkgo.nl.

Indien u van het formulier een betaalformulier wilt maken, bijvoorbeeld voor een activiteit, navigeert u in het hoofdgedeelte naar het onderdeel ‘Betaling’.

Om betaling voor het formulier te activeren, vinkt u het hokje achter ‘Activeren’ aan. Er verschijnen nu een aantal nieuwe onderdelen. Deze worden hieronder stap voor stap besproken.

Product

Als u op ‘Product’ drukt, kunt u verschillende eigenschappen van het product invoeren.

  • Naam – De naam van het product;
  • Bedrag – Het bedrag van het product, exclusief btw;
  • Btw percentage – Het btw percentage van het product;
  • Aantal – Hier selecteert u het veld uit het formulier dat aangeeft hoeveel producten er besteld moeten worden. Dit dient een selectieveld te zijn met nummers. Indien dit veld leeg gelaten wordt, wordt er standaard één product besteld;
  • Transactie- en transportkosten – Vul hier eventuele eenmalige transactie- en transportkosten van het product in.
  • Facturatie – Indien u facturen wilt versturen naar aanleiding van een betaling kunt u hier aangeven of u wilt koppelen met de applicatie Financieel (indien van toepassing) of niet. Afhankelijk van de keuze die u hier maakt, worden verschillende onderdelen getoond.

Alleen ‘Naam’ en ‘Bedrag (excl. btw)’ zijn verplicht.

Verwerking in Organisatie

Indien ingevulde gegevens opgeslagen dienen te worden in Organisatie (in te stellen bij ‘Data verwerking’), verschijnt bij Betaling het onderdeel ‘Verwerken in Organisatie’.

Ingevulde gegevens in een formulier zonder betaling worden direct na invullen opgeslagen in Organisatie. Indien betaling is geactiveerd, kan worden aangegeven of dat pas dient te gebeuren na betaling. Vink ‘opslaan na betaling’ aan indien dit het geval is.

Factuur

In het geval dat u bij Facturatie heeft gekozen voor 'Niet gekoppeld met applicatie Financieel', ziet u het onderdeel ‘Factuur’. Hier kunt u de gegevens van uw organisatie invoeren die op de factuur worden geplaatst.

Nummering

Bij 'nummering' kunt u met behulp van placeholders de nummering van de facturen bepalen. Beschikbare placeholders zijn {{book-year}} en {{number}}. Deze zijn verder aan te vullen naar wens. Een voorbeeld kan zijn:

form{{book-year}}.{{number}}

In dat geval begint het factuurnummer met 'form', zodat u weet dat het een factuur uit de formulieren module betreft, gevolgd door het boekjaar en, gescheiden door een punt, een oplopend nummer. U kunt dit natuurlijk naar wens aanpassen.

Factuur klantvelden

Ook ‘Factuur klantvelden’ is zichtbaar wanneer u heeft gekozen om niet te koppelen met Financieel. Hier geeft u voor ieder onderdeel aan welk veld uit het formulier de benodigde informatie bevat. Deze gegevens worden weergegeven op de factuur.

Koppelen Financieel

Indien u bij 'Facturatie' heeft gekozen voor 'Koppelen met applicatie Financieel' is het onderdeel 'Koppelen met applicatie Financieel' zichtbaar. Hier kunt u een (bestaand) factuursjabloon uit de applicatie Financieel selecteren. De factuur wordt dan opgemaakt op basis van dat sjabloon.

E-mail betalingsbevestiging

Onder ‘E-mail betalingsbevestiging’ kunt u de gegevens invoeren indien er een bevestigingsmail verzonden dient te worden.

Geef bij ‘E-mail veld’ aan welk veld uit het formulier het e-mailadres bevat. Bij ‘E-mail afzender’ vult u een e-mailadres van uw organisatie in. Geef de naam van de afzender op, bijvoorbeeld de naam van uw organisatie en voer onder ‘Onderwerp’ het onderwerp van de e-mail in. Onder ‘Tekst’ voert u de inhoud van de e-mail in.

Indien alle onderdelen naar wens zijn ingevuld, drukt u op ‘opslaan’.

Betaling deactiveren

Wanneer u het betaalformulier weer om wilt zetten naar een normaal formulier, drukt u nogmaals op het aanvinkvak achter ‘Activeren’, zodat deze uitgevinkt is.