Bewaartermijn

In het onderdeel ‘Privacy’ kunnen standaard bewaartermijnen voor formulieren worden ingesteld. Deze bewaartermijnen bepalen hoe lang deelnemers van een formulier worden bewaard, maar ook hoe lang formulieren zonder deelnemers en de bijbehorende pagina worden bewaard.

Het is  ook mogelijk om een ander termijn in te stellen voor specifiek een formulier. Dat gebeurt in het onderdeel ‘Bewaartermijn’ van het formulier.

Voor zowel het verwijderen van deelnemers als het verwijderen van een formulier(pagina) zonder deelnemers, kan worden gekozen voor 'niet verwijderen' of een termijn van 1, 3, 6 of 12 maanden. Na dat termijn worden de deelnemers of het formulier verwijderd. Druk op ‘opslaan’ om de bewaartermijn op te slaan.

Wilt u op een later moment toch een ander bewaartermijn hanteren, dan is dat ook mogelijk. Selecteer dan het gewenste termijn en druk op ‘opslaan’.